Povinné ručení v Česku: zlatý důl pro pojišťovny

Nehodová služba aktuálně připravila statistiku, která poukazuje na propastný rozdíl mezi příjmy pojišťoven z povinného ručení a vyplaceným pojistným plněním z tohoto pojištění v České republice.

Povinné ručení v Česku: zlatý důl pro pojišťovny


Pro srovnání nastiňuje i situaci u blízkých sousedů v Německu. Reaguje tím na postoj pojišťoven, které ve vyjádřeních svým klientům často hrozí zvyšováním cen povinného ručení.

Ve své nové analýze použila Nehodová služba data z veřejně dostupných zdrojů ČAP (Výroční zpráva ČAP za rok 2008), z nichž vyplývá, že v roce 2008 bylo pojištěno celkem 6 235 057 vozidel a pojišťovny na povinném ručení v České republice vybraly přibližně 23,656 miliard korun. V porovnání s předešlým rokem je to nárůst o 3,84 procent. Na vyplacení pojistného plnění bylo z této částky vynaloženo celkem cca 10,252 miliard korun. Rozdíl mezi částkou vybranou a částkou vydanou při pojistném plnění tak činil 13,404 miliardy korun, to znamená cca 56 procent vybraných finančních prostředků.

V sousedním Německu bylo za stejný rok pojištěno celkem 106 milionů vozidel a na povinném ručení bylo vybráno 12,495 miliardy eur. Z této částky bylo dle Německé asociace pojišťoven zpět na plnění pojistných událostí vyplaceno celkem 12,125 miliardy eur. Celkový rozdíl tak činí 370 milionů eur, což tvoří pouhá 3 procenta z vybraných finančních prostředků.

„Toto srovnání nám velmi transparentně ukazuje, jak je nakládáno s penězi pojistníků z povinného ručení. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla je ze zákona povinné. Pojišťovny jakožto soukromé subjekty tak mají každoročně garantovaný příjem peněz, ale navíc se zjevně nemorálně snaží maximalizovat svůj zisk, protože přijaté finanční prostředky se k poškozeným zkrátka nedostanou. Jsme toho názoru, že účelem povinného ručení není garance přemrštěných příjmů pojišťoven. Cílem je ochránit poškozeného v případě eliminace následků dopravní nehody, kterou nezavinil. Je proto na první pohled nepochopitelné, že může vzniknout tak velký rozdíl ve vybraných a vyplacených částkách. Tato data ale opět potvrzují naše argumenty o nekalých praktikách některých pojišťoven působících na českém trhu, které spočívají mimo jiné i v neoprávněném krácení plnění ze strany některých pojišťoven. Častou argumentací pojišťoven je nutnost vytváření povinných rezerv z příjmů na hrazení možných budoucích nákladů. Za otázku ale stojí, proč mají pojišťovny stanoveny tak vysoké sazby povinného ručení, když je téměř až polovina tohoto vybraného pojistného odvedena na povinné rezervy, jejichž výši si může určit každá pojišťovna, a to i když ze statistik ČAP vyplývá, že žádné extrémní výkyvy ve vyplácení ještě nenastaly,“ vysvětluje Karol Novák, obchodní ředitel společnosti Nehodová služba.

Pro analýzu cen povinného ručení v Česku a v sousedním Německu zvolila Nehodová služba jednotné srovnávací modelové kritérium – vůz značky VW Passat, rok výroby 2009, objem motoru 1,6 FSI a výkon 85 kW. Majitelem vozu je 46letý muž. Z analýzy vyplývá, že v Česku je cena povinného ručení u tohoto modelu vozu až dvojnásobně vyšší než v Německu. Zatímco u nás se částka za povinné ručení pohybuje od 5200 až k neuvěřitelným 11 200 korunám, v sousedním Německu je možné pojistit stejný vůz od 4000 do 5400 korun. Podrobná srovnávací tabulka je součástí této zprávy.

„Uvedená čísla vytváří jasný obrázek o chování pojišťoven u nás a v zahraničí. Spor, který vznikl mezi námi a pojišťovnami, je z tohoto pohledu pochopitelný. ČAP je sdružení soukromých pojišťoven, jež hájí především zájmy svých soukromých vlastníků, nikoli zájmy poškozených, kteří na celou věc bohužel doplácejí nejvíc. Je zájmem klientů pojišťoven, tedy řidičů a majitelů vozidel, i zájmem naším, abychom pojišťovny donutili chovat se eticky, jak se zavazují ve svém kodexu etiky ČAP. To, že je právo na naší straně, dokazují i četné vyhrané soudní spory poškozených vůči pojišťovnám, kterým byla v rámci soudního řízení uložena povinnost doplatit částku zkráceného pojistného plnění,“ uvedl Karol Novák.

Nehodová služba připravuje další analýzy, kterými chce pokračovat v informování veřejnosti o postojích pojišťoven v oblasti povinného ručení na našem trhu. I nadále bude doporučovat všem poškozeným obrátit se na soud v případě, že nezískali to, na co mají ze zákona právo.

„Chceme docílit toho, aby se poškození nebáli pojišťoven a nenechali se zastrašovat mylnými informacemi. Naše společnost skutečně není žádnou pochybnou asistenční službou. Bohužel s tímto obviněním ze strany některých pojišťoven a jejich zájmových sdružení často bojujeme. Je vidět, že veřejnost už pochopila, že pojišťovny nejsou dobročinnými organizacemi, ale soukromými subjekty v rukou soukromých vlastníků. Je logické, že jejich zájmem je maximalizace zisku, ovšem bohužel i za cenu protiprávního jednání vůči poškozeným, kteří nejsou klienty pojišťovny viníka, a pojišťovna tak nemá nejmenší zájem na tom, aby se chovala k poškozenému jako ke svému klientovi, protože nepřispívá do jejich kapsy. V jednom s ČAP naprosto souhlasím. Stejně jako oni i my odsuzujeme podvodné jednání některých pirátských asistenčních firem a jedinou cestou k jejich likvidaci je jejich odmítání a ignorování,“ dodal Novák.

Komentáře