Přihlaste se do nového ročníku TOP 100 ICT společností v ČR

Redakce CIO Business World již v současnosti intenzivně připravuje další vydání prestižního žebříčku TOP 100 ICT společností v ČR.

Přihlaste se do nového ročníku TOP 100 ICT společností v ČR


Redakce CIO Business World již v současnosti intenzivně připravuje další vydání prestižního žebříčku Top 100 ICT společností v ČR. Účast v žebříčku je zdarma a je otevřena všem firmám podnikajícím v oboru ICT. Rozhodujícím kritériem pro umístění je obrat firmy (tržby za vlastní výkony a zboží) dosažený v roce 2010.

Co je smyslem tohoto žebříčku?

Nejde o soutěž, ale v prvé řadě o přehled, v němž by žádná významnější firma neměla chybět. Tato česko-anglická publikace mapující trh ICT v ČR je mezi čtenáři CIO Business Worldu velmi populární. A nejen mezi nimi - každoročně dostáváme množství žádostí o její dodatečné poskytnutí od dalších institucí i jednotlivců.

Prosíme o uvedení maximálního množství požadovaných údajů, které rozšíří informační hodnotu žebříčku a současně kvalifikují vaši společnost do některého z dílčích žebříčků sestavovaných pro jednotlivé kategorie údajů. Dotazník byl vytvořen ve spolupráci se sdružením Czech Top 100 – vyhlašovatelem prestižního žebříčku stovky nejvýznamnějších firem v ČR – a údaje v obou žebříčcích budou vzájemně porovnávány.

Jak se přihlásit?

Nechcete chybět? Pak prosím vyplňte tento dotazník přímo zde, na našich webových stránkách. Po jeho vyplnění a úspěšném odeslání vám systém navíc ještě zobrazí vyplněný formulář připravený k tisku. Ten prosím vytiskněte a s razítkem a podpisem oprávněné osoby z vaší firmy nám jej zašlete faxem, klasickou poštou nebo e-mailem – potřebné kontakty získáte poté, co dotazník vyplníte. Možná vám to může připadat zbytečně složité, ale náš systém zpracování musí vyloučit chyby způsobené přepisováním údajů a zároveň také zaručit, že údaje opravdu pocházejí z vaší firmy a vy jste s nimi srozuměni. Dotazník je nutné vyplnit do 13. 5. 2011.

Abychom vám vyplňování dotazníku maximálně usnadnili, můžete nahlédnout do přiloženého PDF souboru, v němž uvidíte, jak vaše společnost odpovídala na položené otázky v loňském ročníku naší ankety.

TOP 100 ICT společností v ČR 2010 (PDF) - shrnuje data za rok 2009

Komentáře