Pro německé investory je němčina důležitější než angličtina

Tak zní výsledek průzkumu, který uskutečnila Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK) mezi svými členy a dalšími německými podniky v Česku.

Pro německé investory je němčina důležitější než angličtina


Cílem tohoto průzkumu bylo zjistit poptávku po německy mluvících zaměstnancích a jejich dostupnost na českém pracovním trhu. Průzkum ukázal, že znalosti německého jazyka jsou pro německé investory dokonce důležitější než znalosti jazyka anglického.

Tři čtvrtiny dotázaných uvedly, že znalosti němčiny představují velmi důležité kritérium při přijímání pracovníků. Znalosti angličtiny hodnotí jako velmi důležité pouze asi 40 % dotázaných. Výsledek je opravdu překvapivý zejména vzhledem k tomu, že na českých školách a univerzitách v poslední době zájem žáků a studentů o němčinu značně klesá. Ostatní cizí jazyky jako ruština nebo francouzština hrají pro německé podniky pouze nevýznamnou roli.

„Výsledek průzkumu nás opravdu mile překvapil. Jasně totiž ukazuje, že německý jazyk hraje u německých společností v České republice velmi důležitou roli a nabízí dobrou profesní perspektivu. Proto nás o to více znepokojuje, že se stále méně žáků a studentů chce učit německy. To může v budoucnu vést k nedostatku německy mluvícího personálu na trhu práce,“ hodnotí výsledky průzkumu výkonný člen představenstva ČNOPK Bernard Bauer.

Z výsledků průzkumu dále vyplývá, že znalosti německého jazyka jsou požadovány zejména na úrovni managementu. V popředí přitom stojí především komunikace s německou mateřskou společností. Neméně důležitá je i komunikace s velkým počtem německy mluvících zákazníků v Čechách. Na dostupnost německy mluvícího personálu existují podle průzkumu rozdílné názory. Jako nedostatečnou hodnotí situaci 42 % dotázaných, 58 % je naopak se situací na českém trhu práce spokojeno. Vzhledem k poklesu zájmu o německý jazyk se však může stát, že se dostupnost německy mluvících zaměstnanců v příštích letech podstatně zhorší.

Komentáře