Protrhání mraků nad cloud computingem

Vyzrálé a osvědčené aplikace představují klíč pro odemknutí potenciálu cloud computingu, říká Volker Schmeisser z Citrix Systems.

Protrhání mraků nad cloud computingem


I když nadšení ohledně cloud computingu stále neutuchá, zdá se, že na něj mnoho lidí již nepohlíží s takovým optimismem.

Nejde však o nic víc, než o obvyklý cyklus počátečního přehnaného očekávání, následovaný vystřízlivěním, jakmile rané snahy o implementaci narazí na první problémy – osvěžující závan realismu v tom, co se přes všechny překážky ukáže být větrem přinášejícím změnu v IT.

Dvě největší bariéry spočívají v tom, kde přesně jsou uložena data organizací a jak spolehlivé mohou být služby v cloudovém prostředí. Obě tyto záležitosti vyvolávají otázky, ale pro obě jsou již k dispozici řešení.

 

Kde jsou moje data?

Místo uložení dat je v prvé řadě právní problém. Zejména společnosti, které poskytují finanční služby, jsou mimořádně citlivé na to, kde jsou data uložena, kvůli obavám, aby se nedostaly do konfliktu s nejrůznějšími právními předpisy a institucemi. Některé organizace si zase vybudují svoje sídlo v daňovém ráji a byly by zděšeny při pomyšlení, že by jejich data mohla podléhat různé finanční kontrole. Podobně mohou být firmy znepokojeny tím, že uložení obchodního tajemství v zemích s laxním přístupem k právům intelektuálního vlastnictví by je mohlo vydat na pospas konkurenci.

Cloud computing však nabízí významné úspory nákladů a existuje mnoho dat s nevelkou finanční hodnotou, která je nutné zpracovávat a ukládat. Firmy jsou tudíž ochotny využívat cloud computing pro jednu část svého datového spektra, ale zdráhají se obvykle učinit něco více než jeden základní opatrný krok.

 

Dostupnost a spolehlivost

Úvaha o životně důležité provozní aplikaci, řekněme řízení leteckého provozu, která je skryta v jakémsi blíže nespecifikovaném výpočetním „mraku“, by zřejmě vyděsila pasažéry, kteří zažili třeba nečekaný „pád“ velkých webových center, jako je například Hotmail, Twitter nebo Google, a mohli by si myslet, že by jejich letadlo mohl postihnout stejný osud.

Je to podobný strach, jaký po léta pronásleduje online obchodníky – ten nepříjemný okamžik, kdy nakupující klikne na potvrzení objednávky a webový server nezareaguje. Bylo to právě řešení této záležitosti, co vedlo k technologii, která může zmírnit také obavy z cloud computingu.

 

Řadiče pro doručování aplikací (ADC)

Raní online prodejci vynaložili mnoho úsilí na distribuování požadavků napříč skupinou serverů odpovědných za poskytování určité webové aplikace, například pomocí technologie round-robin DNS. Časem se to vyvinulo do postupu nazývaného vyrovnávání zátěže (load-balancing), který zlepšil fungování webových stránek, ale stále spolehlivě nezaručuje, že při odkliknutí nákupu „v košíku“ nedojde k časové prodlevě.

Vyrovnávání zátěže spadá tradičně především do oboru počítačových sítí, kde působí síťoví prodejci, prodávajícími síťová řešení lidem z IT, kteří se starají o sítě pro koncové uživatele. Využívání řadičů pro doručování aplikací (application delivery controllers – ADC) je tak v praxi často brzděno obvyklým nedostatkem komunikace uvnitř firemních IT týmů mezi „lidmi od sítí“ a „lidmi od aplikací“.

Překonání této kontraproduktivní mentality a rozšíření spolupráce za tradiční síťové hranice při zavádění a řízení aplikací vedlo k rozvoji ADC řadičů.

Během deseti let se ADC řadiče rozšířily a budou základem IT systémů ve světě architektury orientované na služby (service-orientated architecture – SOA), aplikace Web 2.0 a cloud computing. Dobře použité ADC řadiče zlepšují výkon a bezpečnost aplikací, konsolidaci serverů, podporu virtualizace díky řízení v reálném čase a energetickou účinnost datového centra.

 

Kroky pro řešení problému

Podobně jako téměř každá jiná oblast firemního IT nemá ani cloud computing jedinou univerzální fazónu, která padne všem. Existuje přinejmenším pět typů cloudové architektury, od základního běžného internetu pro „akcelerovaný internet“ (kde mohou ADC řadiče značně zvýšit rychlost), „optimalizovaný internet“, „privátní cloud“ využívající VPN a „interní cloud“, který je provozován výhradně na vlastním zařízení firmy.

Model akcelerovaného internetu se objevuje nejčastěji jako důsledek toho, že poskytovatelé cloudových služeb i ostatní firmy využívají ADC řadiče pro zvýšení výkonu a řízení provozu. I mimo oblast cloud computingu je zvyšování výkonu pro většinu firem naléhavým úkolem.

Uplynulé desetiletí znamenalo mohutný růst v oblasti firemních webových aplikací, od realizace online podpory, rezervačních a prodejních systémů až po doručování podpůrných provozních aplikací na vzdálená pracoviště. Tyto služby kladou svými „upovídanými“ a složitými protokoly nové požadavky na IT infrastrukturu.

Výsledkem je, že pokud nejsou vhodně vyřešeny problémy týkající se například šířky pásma, doby odezvy a samozřejmě bezpečnosti, může být práce pro koncového uživatele velmi frustrující.

 

Aby se vypořádaly s těmito náročnými podmínkami, disponují moderní ADC řadou funkcí:

  • Proxy na aplikační vrstvě, často v obou směrech
  • Transformace obsahu
  • Selektivní komprese
  • Selektivní caching nebo dynamický obsah
  • Optimalizace HTML nebo jiných aplikačních protokolů
  • Firewall webových aplikací
  • Validace, transformace a zabezpečení XML
  • Možnost nastavení pravidel pro řízení provozu a podpora programového rozhraní pro externí ovládání

 

Organizace, které využijí řadiče pro doručování aplikací, značně vylepší fungování svých interních aplikací. U externě orientovaných aplikací pak dojde ke zlepšení pracovního prostředí koncového uživatele, což se projeví větší spokojeností zákazníků a partnerů.

Funkce inteligentního směrování, vestavěné v ADC řadičích, umožňují také identifikaci a rozčlenění dat do jednotlivých přenosových kanálů podle předdefinovaných pravidel. Jinými slovy, finanční data mohou být uchovávána vždy v interním firemním cloudu, zatímco méně citlivá data mohou být nasměrována do externího cloudu.

Stejná technologie, jaká se používá primárně pro podporu virtualizace a urychlení poskytování služeb a aplikací přes internet a napříč různými modely cloud computingu, může tedy poskytnout také odpověď na velmi důležitou otázku ohledně místa uložení citlivých dat jednotlivých uživatelů.

 

Je problém již vyřešen?

I když řadiče pro doručování aplikací řeší problémy vyvolávané technologiemi, které se teprve rozvíjejí, jako je například cloud computing a aplikace Web 2.0, jde již o vyspělá a prověřená zařízení. Vznikla na základě řešení pro vyrovnávání zátěže, a když firmy nahrazovaly svoje staré systémy vyrovnávání zátěže, nasadily mnohé z nich ADC řadiče, aniž by si uvědomovaly jejich plný potenciál.

Existuje proto šance, že revize nainstalované infrastruktury v organizaci odhalí řadu nevytížených ADC řadičů. Na tomto základě se mohou organizace rychle seznámit s možnostmi ADC zařízeními a lépe pochopit, jaké výhody nabízejí. Umístěním ADC řadičů do centra svojí infrastruktury mohou organizace významně zlepšit svoje interní a externí poskytování služeb a – v závislosti na tom, jak moc se u nich ADC řadiče stačily nenápadně rozšířit – za potenciálně velmi nízkou cenu.

S podstatně vylepšeným doručováním aplikací je pak infrastruktura připravena využít výhod cloud computingu bez ohledu na jeho konkrétní podobu.

Citrix Systems vyvíjí Netscaler, integrovaný řadič pro doručování webových aplikací, který funguje jako akcelerátor aplikací využívající caching a kompresi HTTP a zajišťuje lepší řízení provozu pomocí funkcí pro vyrovnávání zátěže na 4-7 vrstvě a přepínání na aplikační vrstvě (content switching).

Citrix byl ohodnocen analytickou společností Gartner, Inc. a zařazen do kvadrantu lídrů v přehledu „2009 Application Delivery Controllers Magic Quadrant“, jehož autory jsou Mark Fabbi, viceprezident společnosti Gartner a uznávaný analytik, a Joe Skorupa, viceprezident pro výzkum.

Komentáře