Průzkum: vedení firem nejedná o podnikatelských rizicích s manažery IT

Podle nového průzkumu společnosti CA nezavedlo moderní technologie kvůli potenciálním rizikům až 80 % evropských firem. Průzkumu se zúčastnili i IT manažeři z regionu střední a východní Evropy.

Průzkum: vedení firem nejedná o podnikatelských rizicích s manažery IT


Podle nového průzkumu CA nezavedlo moderní technologie kvůli potenciálním rizikům až 80 % evropských firem. Průzkumu se zúčastnili i IT manažeři z regionu střední a východní Evropy.

Průzkum realizovaný agenturou Freeform Dynamics pro CA ukázal, že zatímco firmy umí v současnosti lépe vyhodnocovat podnikatelská rizika a zohledňovat je při plánování, mnoho jich stále nemá adekvátní strategie řízení rizik v oblasti IT. Důsledkem je nejen zvýšená úroveň těchto rizik, ale často rovněž váhání se zaváděním technologií, které jsou nezbytné k získání konkurenční výhody, stimulaci růstu a zajištění shody se zákonnými požadavky.

V průzkumu řízení podnikatelských rizik odpovídalo 715 vrcholových IT manažerů z Evropy včetně regionu střední a východní Evropy a Blízkého východu.

Průzkum ukázal, že:

  • Ztráta důležitých obchodních informací a výpadky způsobené selháním systému patří mezi hlavní sledovaná rizika. Zhruba 90 % firem je ve svých strategiích výslovně zmiňuje, více než 60 % je uvádí mezi hlavními riziky.
  • Největší obavy se stále týkají nedovoleného zacházení s důvěrnými informacemi, přičemž 88 % firem tuto tématiku řeší při svém plánování a 58 % respondentů ji řadí mezi hlavní rizika.
  • Celých 55 % respondentů nemá na úrovni podniku či IT samostatný rozpočet pro řízení rizik, a přestože rizika plynoucí z IT patří mezi nejsledovanější témata, účastní se jednání o podnikatelských rizicích pouze zhruba 30 % ředitelů IT.
  • Téměř polovina (45 %) firem se obává, že by měly problémy s rychlým vyhledáním informací a 40 % se domnívá, že jejich záznamy a údaje požadované při auditu nejsou kompletní, a mohlo by tak dojít k postihu ze strany regulátora.


Podívejte se rovněž na článek "Manažeři tvrdí, že většina informací, které ve firmě najdou, je neužitečných!" (stávající okno).
Komentáře