RealTime operační systém (RT OS)

Operační systémy operující v reálném čase, které jsou na rozdíl od klasických operačních systémů řízeny přesným časem. Jsou používány zejména na aplikace měření, řízení výrobních procesů apod.

RealTime operační systém (RT OS)


Operační systémy operující v reálném čase, které jsou na rozdíl od klasických operačních systémů řízeny přesným časem. Jsou používány zejména na aplikace měření, řízení výrobních procesů apod.

Komentáře