Return-on-Investment (ROI)

Oblíbená metrika posuzování přínosu informačního systému do organizace porovnáním investičních a provozních nákladů rozložených v čase s měřitelnými přínosy (zisk, úspora nákladů). Přestože tato metrika je velmi přímočará, její reálné použití omezuje velmi často schopnost definovat měřitelné přínosy.

Return-on-Investment (ROI)


Oblíbená metrika posuzování přínosu informačního systému do organizace porovnáním investičních a provozních nákladů rozložených v čase s měřitelnými přínosy (zisk, úspora nákladů). Přestože tato metrika je velmi přímočará, její reálné použití omezuje velmi často schopnost definovat měřitelné přínosy.

Komentáře