RSS – co to je a jak funguje? - 2

RSS – co to je a jak funguje?


--- Podrobněji – celý článek ---

Co je to RSS?

RSS (Really Simple Syndication) je způsob přenosu metadat a jejich distribuce ze serveru na další servery, nebo klientské počítače. Základem je soubor s informacemi o aktuálním obsahu serveru, nebo např. o dostupném hlasovém záznamu, který je dán k dispozici příjemci. Příjemce jej stáhne, dekóduje a zobrazí uživateli. Ten se může rozhodnout, o co z nabízeného obsahu se zajímá a pak přijmout tu část, která je pro něj atraktivní. Metadata obsahují nejen popis obsahu, ale také přímý odkaz na něj. Je možné je doplňovat o další informace, nebo například i o reklamu.

Původ a současnost

První přímí předchůdci dnešního RSS se objevili okolo roku 1995 a pocházeli z dílny Apple Computer. Standard se jmenoval Meta Content Framework (MFC). Přestože tato technologie původně sloužila pro podporu jiného, dosti utopického, vynálezu, později byla přepracována na Resource Description Framework (RDF). Již tehdy se pro popis metadat používal jazyk XML, což značně zjednodušilo jejich čtení a přenos.

O něco později dal metapopisu obsahu webového serveru nový význam Microsoft. Součástí nového Internet Exploreru 4.0, který byl standardně integrován do Windows 98 byla podpora tak zvaných aktivních kanálů. Ty byly popisovány prostřednictvím souborů CDF, v mnoha ohledech velmi podobných zmiňovanému RDF. Formát se ale neujal, stejně tak, jako celá technologie aktivních kanálů. Důvodů pro to bylo více, avšak jako základní se uvádí, že systém konzumoval příliš velkou kapacitu síťového připojení v době, kdy většina uživatelů závisela na pomalém a omezeném vytáčeném připojení.

Na konci 90. let minulého století se, jako výsledek výše popsaných technologií poprvé objevil systém nazvaný RDF Site Summary. Byl původně určen pro Netscape, a umožňoval na něm zobrazovat zprávy z jiných serverů. Ten se stal prvním náznakem toho, co dnes známe pod pojmem RSS.

Ačkoliv společnost Netscape o vývoj této technologie brzy ztratila zájem, ta si žila svým vlastním životem a krátce poté se začaly objevovat další plody práce jejich autorů. Zde se také poprvé můžeme setkat se zkratkou RSS ve významu „opravdu snadné publikování“ – Really Simple Syndication.

Další vývoj RSS byl přes relativně krátkou dobu spletitý. Vzniklo několik typů standardu přenosu metadat (0.x – 2.x) které jsou vzájemně různě (ne)kompatibilní a jejich bližší popis nemá pro člověka, jež se nezabývá podrobnostmi smysl. Podstatné ale je, že spolu s vývojem standardu RSS stoupalo prudce jeho rozšíření. I když nejběžnější bylo to využití, o kterém jsme se již zmiňovali, tedy zobrazování obsahu jednoho webového serveru na jiném, začaly se objevovat také jiné možnosti, většinou mnohem bližší koncovému uživateli.

Současnost

Technologie RSS se postupem času stala základem pro další funkce, které už nemusí souviset s původním obsahem.

Zatímco v originále metadata shrnovala obsah webového serveru, tedy především články, které bylo možné na daném serveru najít, v současnosti popisuje spoustu jiných typů informací. Mohou to být zvukové záznamy (RSS je základem tzv. podcastů), nebo popis distribuovaných souborů v systému BitTorrent, nebo dalších výměnných sítích.

Analogický systém metadat se využívá rovněž v aktualizačních službách některých softwarových produktů a dokonce při sdílení dat mezi počítači v rámci P2P (peer to peer) služeb. Faktem ovšem je, že pak se jedná už daleko více o derivované systémy, než je originál.

V každém případě se ale RSS stalo nejvyužívanější při prezentaci obsahu webových serverů. Prakticky každý portál, časopis, nebo uživatelský blog dnes produkuje RSS kanál, jež slouží pro informaci a také pro přilákání čtenářů. Metadata popisující obsah serveru najdeme na mnoha jiných místech, kde fungují jako informace o novinkách, jako reklama, ale také jako zásadní datový zdroj pro srovnávání různých serverů.

RSS je zkrátka v současnosti technologie, která v mnoha ohledech „hýbe světem“. Nemusíte se s ní setkat bezprostředně, ale v každém případě jste tak či onak jejími uživateli. Pomáhá vám orientovat se v obsahu webových serverů, poslouchat vysílání, sdílet data, prezentovat do světa své názory. Čím lépe ji umíme používat, tím užitečnější nám bude.

Jak ho použít?

Abychom mohli číst RSS kanály ze zpravodajských serverů, potřebujeme čtecí program. Ten může být buď v podobě samostatné aplikace, nebo se může jednat o funkci integrovanou do něčeho jiného. RSS čtečky najdeme v moderních webových prohlížečích, ale také například v poštovních programech. Pokud jste uživateli Internet Exploreru 7, Firefoxu, nebo Opery, pak je součástí vašeho prohlížeče také funkce pro práci s RSS kanály. Stačí jen tuto funkci umět dostatečně používat.

Náročným uživatelům jsou určeny speciální aplikace. V následující části se podíváme na to, jak správně používat RSS jak s pomocí prohlížeče, tak i s jednoúčelovou čtečkou.

Větší obrázek.
Komentáře