RSS – co to je a jak funguje? - 3

RSS – co to je a jak funguje?


RSS ve Firefoxu

Aktuální verze prohlížeče Mozilla Firefox obsahuje propracovanou čtečku RSS kanálů, která může fungovat v zásadě dvojím způsobem. První z nich je zobrazování obsahu RSS, tedy kanálu formou webové stránky, případně speciální služby, on-line agregátoru. Druhou variantou je využití „aktivních záložek“ (viz obrázek).

Pokud právě otevřený webový server obsahuje RSS kanál, objeví se napravo od jeho adresy v panelu pro zadání URL webového prohlížeče ikonka. Tato ikona je stejná pro poslední verze Firefoxu i Internet Exploreru. Po klepnutí na ni zobrazí obsah daného kanálu ve stránce prohlížeče. Na této stránce si lze zvolit aplikaci, kterou má být daný RSS kanál prohlížen. Může jít jak o webovou čtečku, tak i o lokální aplikaci, nebo funkci Firefoxu.


Aktivní záložky.


Nejsnazší možností jak RSS kanál přijímat je využití standardní metody, tedy Aktivních záložek. RSS kanál se pak chová stejně, jako kterákoliv jiná záložka, nebo položka v panelu odkazů pouze s tím rozdílem, že obsah takové záložky se mění v závislosti na článcích, které jsou na daném serveru právě dostupné. Pokud například vytvoříme Aktivní záložku na liště záložek a pak na ni klepneme myší, zobrazí se menu (viz obrázek) které je složeno z právě aktuálních článků na daném serveru. Po klepnutí na kteroukoliv z položek tohoto menu prohlížeč rovnou otevře příslušný článek, což značně zkracuje čas potřebný k navigaci prohlížeče na jeho adresu.

RSS ve čtečce

Pokud jste nároční, můžete číst RSS kanály pomocí speciálních programů. Jedním z nejlepších je dlouhodobě FeedReader, momentálně ve své třetí verzi.


FeedRader (větší obrázek).


Jedná se o volně dostupnou, ale poměrně komplexní aplikaci. Její velkou výhodou je to, že na rozdíl od čteček v prohlížeči, nebo od webových agregátorů je už od začátku určen mimo jiné i k archivování obsahu RSS zdroje. Mezi jednotlivými položkami lze vyhledávat, filtrovat je, nebo seskupovat podle zadaných kritérií. Čtečka podporuje třídění obsahu kanálů do složek a jejich následnou správu způsobem, který je obvyklý například u poštovních klientů s tím, že v tomto případě se pracuje s informacemi z kanálů. Obecně se dá říct, že je určena pro práci „profesionála“. Tedy uživatele, jež potřebuje ke své činnosti získávat informace z velkého množství zdrojů a především musí mít zajištěnu možnost s těmito informacemi následně pracovat. Třídit je, vyhodnocovat jejich obsah a nebýt přitom závislý na funkcích aplikace běžící na vzdáleném serveru.

RSS na webu

Jinou možností jak s RSS pracovat je využití některého z existujících on-line agregátorů sdružujícího obsah. Příkladem může být třeba server Právě Dnes (www.pravednes.cz). Místo toho, aby ke čtení kanálu sloužila funkce webového prohlížeče, nám prohlížeč zobrazí stránku ze serveru, který přebírá funkci čtečky. Výhodou je, že máme stejný obsah dostupný odkudkoliv a kdykoliv bez ohledu, u jakého počítače právě sedíme. Nevýhodou je, že nad on-line agregátory má uživatel jen omezenou možnost ovlivnění obsahu a ne vždy dostane přesně to, co potřebuje. Přesto jde o zajímavý způsob využití technologie.


RSS web na www.prave dnes.cz (větší obrázek).


Foto: autor
Komentáře