S and T začíná nabízet řešení PlateSpin

Řešení společnosti PlateSpin se zaměřuje především na rozšíření funkcionality a možností virtualizačních nástrojů společnosti VMware.

S and T začíná nabízet řešení PlateSpin


***tisková zpráva společnosti Grall
Praha, 10. července 2006 - Skupina S&T (S&T Services Česká republika, GCC Services a skupina GRALL) opět posiluje své postavení na českém ICT trhu a od června 2006 se stává autorizovaným prodejcem a partnerem společnosti PlateSpin. Tímto strategickým krokem dále rozšiřuje své portfolio produktů a služeb v rodině řešení Disaster Recovery plánů, konsolidace a virtualizace serverů i datových center.

Hlavním úkolem produktů od společnosti PlateSpin je konverze mezi fyzickými servery, virtuálními servery a image soubory za běhu těchto systémů.

Společnost PlateSpin byla založena v roce 2003 a v současné době je jedna z nejrychleji se rozvíjejících kanadských firem v IT sektoru. Řešení společnosti PlateSpin se zaměřuje především na rozšíření funkcionality a možností virtualizačních nástrojů společnosti VMware.

V nabídce S&T se tak například nově objeví softwarové produkty PowerRecon a PowerConvert jejichž cílem je optimalizace a následné snížení nákladů provozované infrastruktury. Technologie PlateSpin osvobozují software od hardwarové platformy, čímž uvolňují logický server, a to z jakéhokoliv zdroje pro jakékoliv konečné umístění. Společnosti Global 2000 používají PlateSpin pro momentálně nejžádanější řešení, jako je serverová konsolidace, disaster recovery, hardware live migrace, nebo automatizace laboratorního testování.

Patentovanou technologií OS Portability firma PlateSpin odstraňuje vazbu mezi hardwarovou vrstvou a serverovým softwarem. Tím umožňuje výměnu dat, aplikací a operačních systémů napříč celou infrastrukturou. Migrace jsou realizovány za plného běhu migrovaných systémů, přičemž kontrola a řízení procesu jsou realizovány z jednoho bodu. Přenosy nebo „migrace“ lze velmi jednoduše, hromadně a automaticky provádět jak z fyzického prostředí do virtuálního (VMware), tak i v opačném směru.

Produkty PlateSpin jsou hojně využívány především v těchto disciplínách IT:

automatizace serverové konsolidace
virtualizace
plánování kapacitních zdrojů
disaster recovery
automatizace laboratorního testování
optimalizace datových center
řešení na blade serverech
Jednou z klíčových aktivit skupiny S&T je poskytování komplexních řešení v oblasti virtualizace, konsolidace a disaster recovery. Díky partnerství s PlateSpin nyní S&T výrazně posiluje svá řešení ve zmíněných oblastech pro střední a velké společnosti. Pro produkty je poskytována implementační podpora a nadstandardní servisní služby.

Další podrobnosti o řešeních a produktech najdete na http://www.platespin.com.

Komentáře