Scoring

Systémy vyhodnocující bonitu/rizikovost klienta. Tyto systémy jsou používány zejména v oblasti finančních služeb.

Scoring


Systémy vyhodnocující bonitu/rizikovost klienta. Tyto systémy jsou používány zejména v oblasti finančních služeb.

Komentáře