Service Level Agreement (SLA)

Smlouva definující měřitelnou úroveň poskytovaných služeb, která představuje splnění kontraktu. V případě poklesu pod danou úroveň následují sankce vůči dodavateli. Měřenými ukazateli může být např. doba výpadku, objem transakcí apod. SLA je velmi často užívána také pro vymezení vztahu mezi IT dodavatelem a zákazníkem.

Service Level Agreement (SLA)


Smlouva definující měřitelnou úroveň poskytovaných služeb, která představuje splnění kontraktu. V případě poklesu pod danou úroveň následují sankce vůči dodavateli. Měřenými ukazateli může být např. doba výpadku, objem transakcí apod. SLA je velmi často užívána také pro vymezení vztahu mezi IT dodavatelem a zákazníkem.

Komentáře