Supplier Relationship Management (SRM)

Supplier Relationship Management (SRM)


Řízení vztahů se zákazníky, resp. dodavateli (obdoba CRM pro oblast výrobního průmysl (u propojeného v komplexních dodavatelsko-odběratelských řetězcích). Termíny SCM a SRM se často navzájem překrývají, nicméně jejich pojetí vychází z odlišných premis, praktické naplnění se pak liší podle jednotlivých dodavatelů těchto systémů.

Podrobnější informace o problematice CRM viz rubrika Co je co zde.

Komentáře