Supply Chain Management (SCM)

Supply Chain Management (SCM)


Jedná se o termín známý asi každému, kdo se pohybuje kolem problematiky IT systémů ve výrobních organizacích. Jeho užívání je velmi časté, a tak by se mohlo zdát, že k nasazování těchto systémů bude docházet snad v každé výrobní firmě. Skutečností je, že místo SCM je tam (tedy efektivní přínos), kde dochází k silné kooperaci v rámci dodavatelsko-odběratelského řetězce, kde umožňuje zefektivnit plánování a vytížení výrobních kapacit, materiálové zásobování a rychlost reakce na dynamické změny na trhu. Jeho zavedení je však nejen finančně, ale i časově velmi náročné, a proto dává smysl jen tam, kde je předpoklad velkého objemu úspor díky tomuto zefektivnění. Reálně se proto jeho uplatnění dotýká a bude dotýkat jen špičky českého průmyslu, která je propojena do náročnějších dodavatelsko-odběratelských řetězců, zejména pak v automobilovém průmyslu. Je nutné vzít v úvahu, že nasazení SCM, ostatně stejně jako v případě jiných podnikových systémů, znamená přizpůsobení organizace, re-engineering jejích procesů. V tomto případě se však bavíme o několika organizacích, jenž jsou těmito změnami zasaženy.

Podrobnější informace o problematice SCM viz rubrika Co je co zde.

Komentáře