Světové telekomunikace podle KPMG: vládla konvergence, rostly zisky

Světové telekomunikace podle KPMG: vládla konvergence, rostly zisky


Zisk telekomunikačních firem před zdaněním za rok 2005 vzrostl v Evropě oproti minulému období o 10,5 miliardy amerických dolarů, v USA pak o celých 20 miliard. Rostly i marže a zlepšovalo se cash flow telekomunikačních firem.

Trendem se stává poskytování nejenom hlasových služeb, ale také přenos dat či různé formy vysílání. V Evropě stoupá poptávka po službách s pevným připojením, zatímco Asii dominují mobilní služby, uvádí studie KPMG International Global Telecommunications Financial Performance Tracker. Studie zkoumá hospodářské výsledky za rok 2005 u 60 největších telekomunikačních operátorů na světě, včetně britského Vodafonu a španělské Telefóniky.

Společnosti zahrnuté do této studie byly vybrány ze tří hlavních skupin rozdělených dle jednotlivých regionů – Evropa, Blízký východ a Afrika tvoří první skupinu, ve druhé se nachází USA, Kanada a Jižní Amerika a třetí skupina je tvořena společnostmi působícími v Asii a Pacifiku.

V uplynulém roce byl pro všechny regiony charakteristický silný konkurenční boj. Telekomunikační společnosti se snažily maximálně rozšiřovat své služby a přestaly se zaměřovat výhradně na lokální klienty. Nové technologie a obchodní modely jim umožnily operovat i na zahraničních trzích. „Rok 2005 se nesl ve znamení globálního vlivu konvergovaných služeb - spojení hlasových a datových služeb spolu s různými formami přenosu vysílaní - na klasické telekomunikační trhy. Zároveň se jasně projevila tendence podporující růst společností pomocí akvizic a získáváním nových trhů a předplatitelů. Zvláště severoamerický trh zasáhla vlna velkých fúzí,“ uvádí Jan Martínek, partner společnosti KPMG ČR.

Evropský trh charakterizuje vysoký podíl mobilních telefonů a velká koncentrace vyspělých telekomunikačních společností. Přesto zde stále není tak výrazná cenová konkurence jako například v Severní Americe. Na většině evropských trhů poskytují své služby pouze dva mobilní operátoři. „Slabší konkurence je dána tím, že evropské trhy jsou menší než trhy v Severní Americe a silnější pozici zde mají lokální firmy, které si svá teritoria chrání,“ vysvětluje Jan Martínek.

Evropa, Blízký Východ a Afrika: konsolidace služeb
Rok 2005 byl do jisté míry pro evropské trhy zlomovým. Došlo ke konsolidaci služeb a většina telekomunikačních společností investovala značné prostředky do prohlubování poskytovaných služeb a začleňováním dříve oddělených mobilních služeb do celkové nabídky. Výrazně rostla poptávka po službách s pevným připojením – především po širokopásmovém připojení. „Penetrace mobilními službami dosáhla na rozdíl od severoamerického trhu téměř svého maxima. Naopak trh s pevným širokopásmovým připojením stále představuje pro telekomunikační společnosti vítaný zdroj růstu, zvlášť, když se stále nedaří využít potenciál 3G služeb,“ vysvětluje Jan Martínek.

Asie a pacifická oblast: sítě nové generace
Asijské trhy se roce 2005 vyznačovaly zejména masivním nárůstem poskytovaných služeb – během každého měsíce roku 2005 bylo zaregistrováno více jak 15 milionů nových uživatelů mobilních sítí, přičemž celá polovina z nich připadla na dva klíčové rozvíjející se trhy - Indii a Čínu. Pro nejméně rozvinuté trhy regionu se tak stává mobilní spojení základním standardem. Na druhou stranu telekomunikační společnosti působící na vyspělých trzích v Koreji, Japonsku či Tchajwanu reagovaly na mobilní invazi masivním rozvíjením širokopásmových služeb. Místní telekomunikační firmy, které v současné době patří v globálním měřítku mezi největší operátory, také významně posilují konvergované služby, především 3G sítě. Dvě třetiny celosvětových uživatelů služeb 3G sítí pocházely v roce 2005 z Jižní Koreje a Japonska.

Severní a Jižní Amerika: rok fúzí
Americký telekomunikační trh se v roce 2005 nesl ve znamení fúzí a akvizic, které připravily půdu pro ostrý cenový boj. Telekomunikační společnosti se nejvíce zaměřovaly na sjednocování a slučování různých služeb, ať už šlo o vnitrostátní hovory, dálkové hovory či mobilní služby. V Severní Americe probíhá mezi telekomunikačními společnostmi a poskytovateli kabelové televize mnohem intenzivněji než jinde bitva o koncového zákazníka. Vytváří se tak mimořádně konkurenční a nasycený trh, který nutí jednotlivé hráče neustále investovat do nových multimediálních služeb, což ovšem v konečném důsledku způsobuje erozi zisků pro jednotlivé poskytovatele.


Zatímco v roce 2004 celkové tržby značně poklesly ve všech třech sledovaných regionech, rok 2005 byl opět ve znamení růstu, především v Evropě (z 1,9 v roce 2004 na 6,4 procent v roce 2005). Za nárůstem stojí zejména služby spojené s pevnými sítěmi a širokopásmovým připojením (větší obrázek)


Další z významných ekonomických ukazatelů, zisk před zdaněním, výrazně rostl pouze u regionů Severní a Jižní Ameriky a Evropy, Blízkého východu a Afriky, které zaznamenaly nárůst o 20, resp. 10,5 miliard amerických dolarů. Naproti tomu na asijských trzích došlo k mírnému poklesu o 1,7 miliard dolarů, což bylo zapříčiněno výraznou cenovou konkurencí mezi asijskými operátory (větší obrázek).

Graf: KPMG

Komentáře