Systémová integrace

Koncept přístupu k budování podnikových informačních systémů, který vymezuje jednak vertikální integraci od vizí přes informační strategii k technologickým celkům, jednak vlastní propojování technologických celků, výběr dodavatelů a řešení.

Systémová integrace


Koncept přístupu k budování podnikových informačních systémů, který vymezuje jednak vertikální integraci od vizí přes informační strategii k technologickým celkům, jednak vlastní propojování technologických celků, výběr dodavatelů a řešení.

Podrobněji o problamtice systémové integrace viz rubrika Co je co zde.

Komentáře