TCO, ROI za vším hledej peníze - 2

Řeč lidí z oblasti informačních technologií je protkána mnoha anglicismy a zkratkami, které jsou mimo obor téměř (mnohdy zcela) nesrozumitelné. TCO a ROI přesahují hranice IT, přesto si objasnění zaslouží.

TCO, ROI za vším hledej peníze


PŘÍPADOVÁ STUDIE VELKÉ AMERICKÉ POJIŠŤOVNY
Protože mám blízko k testování softwaru, je následující případová studie právě z této oblasti.
Analyzovaná pojišťovna má zhruba 35 000 zaměstnanců, z toho asi 1 000 v IT. Před vypsáním výběrového řízení na ŘEŠENÍ využívala již zastaralou alternativu na mainframu. Vítězné ŘEŠENÍ pokrývá komplexní správu procesu testování, automatizované funkční testování a zátěžové testování. ŘEŠENÍ bylo nejprve nasazeno na nově implementovaný CRM systém. Bylo vytvořeno 95 skriptů pro automatizované testování, které jsou využívány k přetestování systému asi jednou za tři týdny, což je interval, v jakém dochází ke změnám na CRM aplikaci.
Se systémem pracuje více než 4 000 uživatelů, kterým je potřeba zajistit dostatečný výkon aplikace.

Výpočet ROI pro funkční testování:

NQB - příprava testů bez ŘEŠENÍ a s ním se ukázala jako rovnocenná. Úspora (za práci manuálních testerů) při automatizovaném provádění testů však byla vyčíslena na 71 825 dolarů ročně. Úspora nákladů za pronájem 18 stolních počítačů pro použití při manuálním testování činí 7 560 dolarů za rok. Celkový roční čistý přínos projektu je 79 385 dolarů.

NC - náklady na licence a školení činily 25 000 dolarů.

ROI = 79 385 dolarů : 25 000 dolarů × 100 % = 317,54 % v jednom roce.

Více než trojnásobná návratnost vložených prostředků během jediného roku je jistě důvod ke spokojenosti všech účastníků projektu. Samotné návratnosti investice bylo dosaženo za méně než půl roku.

Doufám, že v těch, kteří dočetli až sem, jsem nevzbudil dojem, že by měli kalkulovat TCO svých dětí nebo kvartálně vyhodnocovat ROI manželky. Nejenže by to byl výpočet složitý, ale výsledek by nemusel být potěšující. Stejně jako v případě barevné laserovky na doma, jde hlavě o kratochvíli.
Komentáře