Tisk kovové elektroniky na inkoustové tiskárně - s pomocí vitamínu C

Tisk elektronických součástek není ničím novým. Tentokrát ale byla použita obyčejná inkoustová tiskárna ne k vytvoření obvodu z organických polymerů, ale struktury kovové.

Tisk kovové elektroniky na inkoustové tiskárně - s pomocí vitamínu C


Tisk elektronických součástek není ničím novým. Tentokrát ale byla použita obyčejná inkoustová tiskárna ne k vytvoření obvodu z organických polymerů, ale struktury kovové.

S vtipným řešením přišli vědci z univerzity v britském Leedsu. Do jednoho ze zásobníků inkoustu běžné stolní inkoustové tiskárny HP byl nalit roztok oxidu stříbrného, do druhého roztok vitamínu C. Ten sehrál roli redukčního činidla – konec konců by šlo určitě použít i jinou látku ve vodném roztoku, tisk elektrického obvodu pomocí vitamínu C ovšem působí vtipně/chytlavě.

Dále už lze postup odhadnout. Vzor byl nejprve vytištěn z roztoku soli kovu. Po aplikaci redukčního roztoku vitamínu C se dusičnan stříbrný zredukoval na kovové stříbro, které už vytvořilo pevnou strukturu. Ostatní (rozpustné) látky byly pak smyty vodou. Tisk byl realizován na obyčejný papír i na tenkou bavlněnou tkaninu (která byla do tiskárny úspěšně vložena stejně jako papír). Kromě „obecného obvodu“ se takto podařilo vytvořit i anténu používanou u mobilních telefonů.
Lepšího výsledku se dosáhlo opakovaným tiskem stejného vzoru; tím se vyloučilo více stříbra a došlo k vytvoření více vodivých spojů.

V takhle jednoduché podobě se samozřejmě jedná spíše o kuriozitu, ale podobné technologie by mohly mít v budoucnu i průmyslové využití. Populární je v této souvislosti tvrdit, že proces je oproti stávajícím výrobním postupům šetrnější k životnímu prostředí, nicméně by mohl být také levnější. Na rozdíl od technologií založených na leptání zde totiž v principu žádný kov nepřijde nazmar a vše, co se nanese na povrch, skončí v součástce.

Zdroj: New Scientist

Komentáře