Tisková zpráva: V Liberci vzniká unikátní stroj na výrobu nanovláken

Unikátní stroj, který umožní výrobu technické nanovlákenné textilie, bude brzy představen v Liberci. Stroj vzniká ve spolupráci Technické univerzity v Liberci a liberecké firmy Elmarco. Výroba nanovlákenné textilie je založena na zvlákňování vodných roztoků polymerů bez použití chemických rozpouštědel.

Tisková zpráva: V Liberci vzniká unikátní stroj na výrobu nanovláken


Pro ty, kdo již četli např. stručný článek na toto téma na Idnes, jen hlavní rozšiřující informace od tiskové mluvčí Technické univerzity Liberec Jaroslavy Kočárkové:
- V současné době se hledají ve spolupráci s průmyslovými podniky a možnosti aplikací.
- Počítá se s uplatněním nanovláken především v extrémní filtraci a medicíně, navazují se kontakty s výrobci ochranných oděvů.
- Prototyp stroje pro průmyslovou výrobu bude předveden v říjnu

Poznámky Pavel Houser:
Na Scinece Worldu jsme již uveřejnili výsledky studie, podle které se nanotechnologie v první fázi uplatní v relativně konvenčních oborech - např. v textilním průmyslu, při výrobě stavebních materiálů či odolných nátěrů. Revoluční aplikace v informačních technologiích či medicíně mají ovšem následovat jen s nepatrným zpožděním. (http://www.scienceworld.cz/sw.nsf/ID/C3CE6AD35B097660C1256E97004922D6?OpenDocument&cast=1)

*** Následuje vlastní tisková zpráva

Unikátní stroj, který umožní výrobu technické nanovlákenné textilie, bude brzy představen v Liberci. Stroj vzniká ve spolupráci Technické univerzity v Liberci (TUL) a liberecké firmy Elmarco s.r.o. Jak informoval prorektor Oldřich Jirsák, podepsala TUL s firmou Elmarco letos v srpnu licenční smlouvu o spolupráci při vývoji této ojedinělé technologie. Výroba nanovlákenné textilie je založena na zvlákňování vodných roztoků polymerů bez použití chemických rozpouštědel a odpovídá ekologickým požadavkům na ochranu životního prostředí.

V poměrně krátké době dvaceti měsíců vyvinul funkční laboratorní model zvlákňovacího stroje, který má šanci uplatnit se v průmyslu. Je založen na principu zvlákňování v silném elektrickém poli. Tímto speciálním postupem zvaným elektrospinning vzniká vlákno tak malého průměru, že je není možno pozorovat sebesilnějším světelným mikroskopem. Vlákna lze zobrazit pouze elektronovým mikroskopem.
Vlastnosti vrstev z nanovláken mají zcela zvláštní vlastnosti a představují nový typ materiálu, který je využitelný v mnoha oblastech jako je extremní filtrace, tkáňové inženýrství, léčení popálenin a řada dalších medicinských aplikací, především v chirurgii. Perspektivu mají také ve výrobě ochranné oděvy pro armádu, v chemické katalýze a podobně. Vývoj výroby a aplikace nanovláken provádí v současné době řada světových pracovišť.
Pracovníkům TUL se podařilo vyvinout technologii umožňující průmyslovou výrobu nanovlákenné textilie jako jedněm z prvních na světě. Velikost tohoto úspěchu podtrhuje skutečnost, že nanotechnologie jsou ve středu pozornosti předních výzkumných center po celém světě včetně NASA. Důležitost jaká je přikládána tomuto novému oboru dokládá i zákon o nanotechnologiích, který byl přijat v USA. Výzkumná střediska v zahraničí většinou disponují daleko lepším finančním zázemím, a proto je vskutku velkým úspěchem, že se tato průlomová technologie narodila právě v Čechách.

„Funkční model vyrobený z kovu a plastu umí prakticky všechno, co má umět stroj, ale nedokáže pracovat v podmínkách průmyslového podniku. Univerzita ale nemá samozřejmě možnosti vyrábět stroje pro průmysl. Proto firmě poskytneme exkluzivně závěry našeho vývoje a výzkumu, aby mohla toto zařízení vyrobit. Pak bude mít výhradní právo k prodeji. TUL zůstane majetek patentů a pokud bude z této spolupráce zisk, rozdělí se mezi oba partnery,“ uvedl Jirsák. Dodal, že několik světových firem hledá možnosti výroby nanovláken, což nasvědčuje tomu, že se jedná o velmi perspektivní materiál.

Firma Elmarco je podle svého ředitele Ladislava Mareše ochotna investovat potřebnou částku do výroby technologie, do aplikací i do prezentace výsledků. „Budou to zřejmě řádově miliony, ale považujeme to za dobrou investici. Koncem září chceme uvést do zkušebního provozu prototyp zařízení, který budeme provozovat a prezentovat společně s TUL. Zkušební provoz bude probíhat ve firmě, protože TUL nemá potřebné prostory. Počítáme ale s tím, že zde budou probíhat konzultace vývojových pracovníků i praktická cvičení pro studenty. Stroj bude současně sloužit k vzorování a vývoji škály materiálů pro jednotlivé aplikace nanovláken. Vyrobíme stroj a pak ho budeme prodávat. Firma se samozřejmě postará o vše, co je potřeba k uvedení na trh,“ prohlásil Mareš.
Dodal, že průmyslové zařízení, které je již před dokončením, přihlásí firma jako mezinárodní patent na výrobu nanovláken. Univerzita vítá možnost ochrany výsledků výzkumu i prostředky potřebné pro další vývoj, který doposud financovala převážně z vlastních zdrojů. „Existují firmy, které patenty nerespektují a univerzita by si nemohla dovolit jít do finančně náročného soudního sporu," konstatoval prorektor Jirsák


Nové strojní zařízení bude šancí i pro průmyslové podniky v regionu, protože jak TUL tak Elmarco chtějí dát přednost českým výrobcům a především firmám v regionu. Například firma Rasl a syn z Frýdlantu je potenciálním výrobcem tepelných síťovacích komor pro nový stroj. „Chceme vyrábět v České republice. Naší prioritou je podpořit české podniky. Nový stroj nebude závratně drahý a české podniky si ho budou moci dovolit. Je geniální svojí jednoduchostí. Může být proto cenově přijatelný a bude určitě dobře prodejný,“ tvrdí Mareš.

Nanovlákenný materiál, se vyznačuje extremními geometrickými vlastnostmi, zejména extrémně malým průměrem vláken, který se měří v nanometrech a velkým měrným povrchem. Dalšími veličinami podstatnými pro jednotlivé aplikace jsou plošná hmotnost a objemnost vrstev. Pro většinu aplikací mají vrstvy nanovláken hmotnost několika desetin gramu na čtvereční metr. Technologie, kterou TUL vyvíjí ve spolupráci s firmou Elmarco, vede přímo k výrobě vrstev a musí být schopna hodnoty výše uvedených veličin ovládat. Nanovlákna mají šanci uplatnit se nejen v průmyslu jako třeba skvělý filtrační materiál, ale jsou také vhodným materiálem pro medicínské aplikace, například pro kultivaci lidských tkání a dají tak větší šanci při léčení popálenin

Elmarco navázalo spolupráci s TUL letos v létě. Jak tvrdí ředitel Mareš, firma má ambice stát se světovým hráčem na poli špičkových technologií. „Bez TUL by to nešlo. Spolupráce bude pokračovat. Průmyslový podnik a TUL mohou tlačit vývoj kupředu, musíme investovat, aby nás nikdo nepředběhl, být krok kupředu před stávající úrovní a nabídkou,“ uvedl Mareš. Zdůraznil zároveň, že firma bude spolupracovat s doktorandy i se studenty, mimo jiné také vypisováním témat diplomových prací. Spolupráce přitom nebude omezena jen na Fakultu textilní, ale bude se rozšiřovat i směrem k ostatním fakultám.

Podle Oldřicha Jirsáka je spolupráce s tuzemskou firmou střední velikosti pro univerzitu téměř ideální. „U větších nebo zahraničních firem jsme se už setkali s problémem, že informace tekly jen jedním směrem – od nás k nim. To je pro nás samozřejmě velmi nevýhodné. Elmarco i jiné tuzemské firmy, jako je například Ekotextil Horňáky, kde zkoušíme aplikaci nanovláken na filtry, je založena na bázi rovnocenných partnerů. To nám vyhovuje,“ řekl Jirsák.

Firma Elmarco s.r.o. je ryze českou firmou. Byla založena v roce 2000. Operuje na světových průmyslových trzích a zabývá se výrobou nejnovějších technologií. Hlavním programem je výroba technologických jednotek CDS (Chemical Distribution Systems) do polovodičového průmyslu. Ve svém portfoliu má dále manuální a poloautomatické linky na úpravu křemíkových destiček a zařízení pro povrchovou úpravu desek plošných spojů, jako jsou galvanické linky, leptací linky a linky na „stripování“ fotorezistu. V současné době firma zaměstnává 90 zaměstnanců. Vloni investovala šest milionů korun do nové technologie a letošní investice do nových výrobních prostor se budou pohybovat kolem 35 milionů korun. Meziroční růst tržeb se od založení firmy pohybuje kolem 300 procent. Zatímco vloni činily 189 milionů korun při kladném hospodářském výsledku ve výši 17 milionů korun, letos bud firma realizovat zakázky za více než 500 milionů a předpokládá zisk ve výši 50 milionů korun.

Komentáře