Total Cost of Ownership (TCO)

Celkové náklady na implementaci a provoz IT systémů. TCO je používán jako metodika při investičním hodnocení IT systémů, beroucí v úvahu nejen úvodní pořizovací cenu (která může být zavádějící), ale celkové náklady po celou dobu vlastnictví - tedy např.nákladů na implementaci, opravy, konzultace, upgrady atd.

Total Cost of Ownership (TCO)


Celkové náklady na implementaci a provoz IT systémů. TCO je používán jako metodika při investičním hodnocení IT systémů, beroucí v úvahu nejen úvodní pořizovací cenu (která může být zavádějící), ale celkové náklady po celou dobu vlastnictví - tedy např.nákladů na implementaci, opravy, konzultace, upgrady atd.

Komentáře