Total Financial Management

Označení komplexního systému pro finanční řízení, který pokrývá všechny aspekty finančního řízení organizace. Nemá ovšem přesné ohraničení a jeho pojetí je odlišné podle konkrétního dodavatele.

Total Financial Management


Označení komplexního systému pro finanční řízení, který pokrývá všechny aspekty finančního řízení organizace. Nemá ovšem přesné ohraničení a jeho pojetí je odlišné podle konkrétního dodavatele.

Komentáře