Value Added Networks (VAN)

Komunikační sítě s přidanou hodnotou, kterou jsou typicky další služby poskytované nad vlastní komunikační infrastrukturou, jako je zasílání e-mailů apod. Typickým VAN operátorem jsou společnosti poskytující EDI služby.

Value Added Networks (VAN)


Komunikační sítě s přidanou hodnotou, kterou jsou typicky další služby poskytované nad vlastní komunikační infrastrukturou, jako je zasílání e-mailů apod. Typickým VAN operátorem jsou společnosti poskytující EDI služby.

Komentáře