Ve zpravodajství na lokální úrovni vedou mezi mediatypy noviny a časopisy

Zatímco u novin a časopisů jsou s nabídkou lokálních zpravodajských titulů zcela až spíše spokojeny bezmála čtyři pětiny respondentů u dalších mediatypů spokojenost klesá.

Ve zpravodajství na lokální úrovni vedou mezi mediatypy noviny a časopisy


Při příležitosti projektu Media Monday (pravidelná setkání se záměrem sdílení informací a zkušeností z oblasti médií a ICT) připravila společnost Mediaresearch ve spolupráci s Tuesday Business Network výzkum na netpanelu internetových respondentů. Výzkum z října 2009 byl zaměřen na využívání, spokojenost a zapojení cílové skupiny internetových uživatelů do regionálních a lokálních médií různého typu.

U rozhlasového zpravodajství jsou s nabídkou stanic převážně spokojeny necelé dvě třetiny respondentů, nabídka lokálních zpravodajských médií na internetu uspokojuje 58 procent dotazovaných a nabídka kvalitního televizního zpravodajství je v lokálním měřítku spíše či zcela dostatečná pro polovinu respondentů.

Spokojenost s nabídkou lokálního zpravodajství v různých mediatypech klesá s vyšším dosaženým vzděláním. Největší rozdíly se projevují u internetu a televize, jejichž fanoušky je nejmladší generace. Naopak u rozhlasového zpravodajství a zpravodajství v novinách a časopisech se rozdíly objevují v podstatně menší míře.

Přibližně dvě procenta respondentů přiznala, že již sama do nějakých lokálních médií přispívají. Přitom více než dvě pětiny respondentů tvrdí, že by se jako přispěvovatelé do místního média zapojily, jejich podíl však s rostoucím věkem spíše klesá. Možnost zapojení se zcela odmítla desetina respondentů.

 

Jaké zdroje lokálních informací lidé využívají?

Nejvíce respondentů (přes 60 %) ve výzkumu uvedlo, že jim jako zdroj lokálních informací obvykle slouží webové stránky obecních úřadů, městských částí apod. Stejně tak běžně lidé získávají informace prostřednictvím lokálních tištěných médií. Necelá polovina respondentů zmínila jako svůj zdroj informací kontakt s ostatními lidmi.

Zdroj: netpanel omnibus Mediaresearch, říjen 2009

 

Co se osobního kontaktu týče, méně než třetina respondentů získává informace lokálního charakteru také na obecních úřadech. Až na pátém místě využívaných zdrojů místních informací se objevují webové stránky lokálních médií a lokální rádio. Nejméně jmenované, a to v méně než čtvrtině případů, zůstaly lokální televizní stanice, u nichž respondenti zároveň uváděli nejnižší spokojenost s nabídkou kvalitních zpravodajských médií.

Komentáře