Vydělejte na otevřenosti open source (rozšířeno) - 3

Open source software se stává důležitou součástí podnikových infrastruktur. Vývoj open source se postupně mění v ziskovou záležitost. A vydělat na tom mohou jak vývojáři, tak uživatelé. V roce 1998 Roesch, tehdy osmadvacetiletý inženýr u telekomunikační společnosti GTE-I, vytvořil open source program nazvaný Snort pro odhalování neoprávněných vniknutí do počítačových sítí (IDS, Intrusion Detection System). Dnes ostýchavě přiznává, že je z něj multimilionář.

Vydělejte  na otevřenosti open source (rozšířeno)


Co kdo chce
IT manažeři dávají přednost obchodnímu modelu otevřeného zdroje, který by Roesch nemohl prodat potenciálním investorům: modelu služeb, ve kterém firma prodává podporu pro jednu jedinou open source kódovou bázi.

„Líbí se mi ten model služeb, protože veškeré moje peníze pak jdou na implementaci a podporu,“ říká Strasnick. Několik známých open source společností, jako Red Hat (Linux), JBoss (middleware), a MySQL (databáze) je založeno právě na tomto modelu. Protože však báze softwarového kódu je otevřená pro každého, bariéry ke vstupu do konkurenčního boje jsou nízké.

Tyto firmy musejí být mimořádně dravé, aby obstály v konkurenci srovnatelných společností prodávajících proprietární software. „CIO očekávají, že za open source zaplatí méně,“ říká Goulde z Forresteru. „Musí to představovat úspory ve výši 30 až 50 procent.“ To by se mohlo jevit jako snadné vzhledem k tomu, že software je zadarmo, ale software obvykle není zadarmo pro firmy, které jej podporují; mnohé z nich musejí zaměstnávat vlastní lidi, kteří tyto open source produkty budou spravovat a psát pro ně kódy. Neplacená komunita, která se vytvořila kolem Linuxu, se vyvíjela řadu let a představuje spíše výjimku než pravidlo.

Co je horší, tento model založený výhradně na službách investoři nemají rádi, protože marže na služby jsou bez výjimky nižší než ty u proprietárního softwaru. „Investoři v oblasti rizikového kapitálu mají zájem na tom, aby dosahovali neúměrně vysoké návratnosti svého kapitálu,“ říká Moore. „V určitém bodě firma (do které investují) musí mít udržitelnou konkurenční výhodu.“ To lépe vysvětluje, proč open source firmy rostou pomaleji než jejich proprietární protějšky.

Dalším limitujícím faktorem je, že je prakticky nemožné vybudovat byznys založený na open source v mezerách na trhu nebo ve vertikálních odvětvích průmyslu. Jen malé procento těch, kteří si software stahují, bude ochotno za podporu platit (např. Snort má 100 000 pravidelných uživatelů, ale jen 800 se přihlásilo o podporu), a tak vývojářské a uživatelské komunity neporostou, dokud daný software nebude používat opravdu hodně lidí.

Úspěšné velké open source produkty mají něco společného: jsou široce použitelné průřezově – v řadě typů společností a odvětví, a zpravidla se vyskytují v oblastech, které firmy nepovažují za perspektivní z hlediska možných konkurenčních výhod (jako je infrastruktura), protože ke zdrojovému kódu softwaru bude mít přístup každý – včetně konkurentů.

Body pro open source
I když ale open source software na všech těchto frontách boduje, postavit na něm byznys bude vždycky obtížné, pokud tento software nebude komplexní a nebude důležitou součástí obchodních aktivit. V takovém případě se IT manažeři, zejména v malých a středních firmách s malým počtem zaměstnanců, nebudou moci obejít bez komerční podpory. „Podpora je vlastně trvalou a největší starostí CIO, kterou uvádějí v průzkumech Forrester Research,“ říká Goulde. „Potřebujeme, aby prodejce převzal část rizika, pokud se máme rozhodnout pro jakýkoliv balík softwaru,“ konstatuje Drake s NIH Federal Credit Union.

A CIO vždy dávají ve věci podpory přednost velkým, zavedeným prodejcům před malými a novými firmami. Proto například MySQL utvořilo partnerství s firmami Hewletl-Packard a Dell na podporu své open source databáze. MySQL dostává část výnosů a CIO zase pocit tepla a bezpečí pramenící z vědomí, že projekt zaštiťuje velká firma, tvrdí CEO MySQL Marten Mickos.

Kombinace nervozity CIO ve vztahu k malým prodejcům a nechuti investorské komunity podpořit open source software znamená, že IT manažeři a šéfové informatiky se budou stále častěji setkávat s nabídkami postavenými na principu smíšených zdrojů. Vyplatí se pečlivě si je prověřovat (viz Váš kontrolní seznam open source).

Návratnost investované důvěry
Roesch sám je přesvědčen, že komunita Snortu přežije. „Check Point potřeboval, aby ho někdo poučil, proč je důležité udržet tu otevřenost, a toho poučení se mu dostalo,“ říká. Část tohoto poučení tkvěla v tom, že rozvojový model open source vytváří vztahy mezi vlastníky projektu a uživateli, které se v proprietárním světě nedají napodobit. „Spousta těch chlapíků, kteří si kupují software Sourcefire, začalo tím, že Snort používali, když ještě byli na škole, a teď ho vnášejí do svých firem. Je těžké kvantifikovat hodnotu toho, že člověk může jít na trh a konkurovat takovým velkým firmám, jako je Cisco, a že ho z té firmy dokonce žádají o autogram.“

Tento vztah, založený na vzájemné důvěře a budovaný po celá léta, je ale křehký. „Pokud by Check Point Snort zavřel a zavřel zdrojové kódy,“ říká Roesch, „dobrá víra komunity je rázem pryč. Získat důvěru těch lidí trvá roky,“ dodává. „Ztratit se dá během pár minut.“
Komentáře