Lithium s atomovým číslem 3 a měrnou hmotností 0,534 g.cm-3 je nejlehčím kovem soustavy prvků. Clark lithia 0,0065 je vyšší než např. clark cínu (0,004). Podle Vineovy studie [1] se světové zásoby lithia v dostupných ložiscích odhadu ...

Vytvořme u nás Lithium Valley!


Komentáře