Využijte možná poslední vlnu dotací z EU na pořízení informačního systému!

Minerva ČR vám po pět měsíců společně se svými partnery, agenturou CzechInvest a poradenskou společností CVIS Consulting, přinášela informace o třetí vlně programu ICT v podnicích...

Využijte možná poslední vlnu dotací z EU na pořízení informačního systému!


Informovala také o zásadách výběru vhodného informačního systému, postupech a pravidlech zadávání výběrového řízení a správného vyhodnocení a mnoho dalších užitečných rad a tipů, které vám prakticky pomohly v uceleném pohledu na IT ve vašem podniku.

 

Získat podnikový informační systém za poloviční cenu z celkové výše investice není nemožné!

Díky třetí vlně dotací mají malé a střední podniky šanci na proplacení své investice do informačních technologií až do výše 60%. Minerva ČR pomáhá s kvalitním zpracováním projektu a přípravou žádostí. Našim zákazníkům pomáháme již od vyhlášení první výzvy programu ICT v podnicích. S aktuální třetí výzvou nabízí Minerva ČR pořízení informačního systému s širší nabídkou služeb s administrací projektu, která usnadní podnikům celkový proces.

Důležité informace o programu ICT v podnicích, které můžete aplikovat při pořízení informačních systémů, HW a poradenské činnosti od Minervy ČR:

Komu nabízíme využití dotace

Program je zaměřen na malé a střední podniky s maximálním počtem zaměstnanců 250, včetně případné mateřské společnosti a dalších dceřiných společností v zahraničí. Společnost musí mít uzavřeny minimálně dvě po sobě jdoucí zdaňovací období a převažující činnost žadatele a projektu musí směřovat do zpracovatelského průmyslu. Minerva ČR je zárukou pro dodávky oborově zaměřeného podnikového informačního systému QAD včetně jeho outsourcingu pro následující odvětví: automobilový, strojírenský, elektrotechnický, potravinářský, farmaceutický a výroba spotřebního zboží.

Podmínka dotace je, že projekt musí být realizován na území ČR a podnikatelská činnost společnosti musí být realizována mimo Prahu.

 

QAD.NET

 

Velikost projektu

Nově byla pro třetí vlnu přijata nižší minimální hranice projektu v porovnání s předchozími výzvami, tak aby možnosti programu mohly čerpat i menší podniky nebo dotovány menší projekty. Díky této změně lze dotaci využít na dílčí systémy, které rozšíří funkcionalitu. Dotace je poskytována v rozmezí 350 tis a 20 mil Kč, to znamená, že celkový výše projektů může být od 700 tis po 40 mil Kč.

 

Co lze v programu pořídit

Dotaci získáte především na pořízení podnikového informačního systémů včetně potřebného HW. Pořídit můžete však i samostatné specializované systémy či moduly (například CRM systém, systém na řízení velkoskladů včetně řešení čárových kódů a příslušného hardware, systém DMS na řízení dokumentů v podniku nebo například systém na řízení údržby strojů a zařízení v podniku), kterými doplníte a rozšíříte stávající ERP systém či se rozhodnete jej zcela modernizovat.

Dotaci můžete využít i na zavedení či rozšíření stávajících služeb outsourcingu na pořízený informační systém nebo jeho části. Do uznatelných nákladů můžete vložit také konzultace k SW či využití poradenské činnosti při řízení a administrace projektu.

Kvalitně připravený projekt

Základem schválení projektu je kvalitně zpracovaný projekt s jasně vymezenými prioritami společnosti a nároky na funkcionalitu informačního systému.

 

Výběrové řízení

Pro úspěšný výběr informačního systému, ale i jeho dodavatele je vhodné sledovat několik ukazatelů. Systém by měl naplňovat zaměření konkrétního podnikání s dlouhodobým vývojem. Dodavatel by se měl prokázat referencemi implementací systému u zákazníka, které sám realizoval a je to tak jeho vlastní vizitka.

 

Významné termíny

22. 10. 2009 byla vyhlášená 3. Výzva k programu ICT v podnicích. Příjem elektronických registračních žádostí o poskytnutí dotace byl zahájen 1. ledna 2010 prostřednictvím internetové aplikace eAccount a ukončen bude 15. října 2010.

Příjem plných žádostí probíhá od 8. března 2010 do 28. února 2011.

Pomůžeme vám s realizací a získáte top ERP systém za polovinu jeho ceny! Kontaktujte nás na www.minerva-is.eu.

Komentáře