Využijte nové trendy

Informační systémy patří mezi nejdůležitější firemní mechanismy pro získání či udržení konkurenční výhody. O tom, jak vysoký bude jejich výsledný přínos, rozhoduje kromě způsobu a rozsahu jejich integrace i schopnost firmy a použitého systému akceptovat perspektivní trendy.

Využijte nové trendy


Informační systémy patří mezi nejdůležitější firemní mechanismy pro získání či udržení konkurenční výhody. O tom, jak vysoký bude jejich výsledný přínos, rozhoduje kromě způsobu a rozsahu jejich integrace i schopnost firmy a použitého systému akceptovat perspektivní trendy.

Veškeré podnikatelské subjekty využívající informační systémy pro podporu firemních procesů a činností se každodenně setkávají s požadavky na stabilitu a zjednodušení informačního systému.
Prvním takovým požadavkem je tlak na kvalitní provoz tohoto celku - tedy každodenní využitelnost pro všechny koncové uživatele, přínos pro podnikání, zjednodušení rutinních transakcí a především pak podpora kritických nebo z pohledu podnikání nejdůležitějších procesů.

Druhým požadavkem je stabilita, a tedy zjednodušení údržby systému tak, aby se každý uživatel na tento systém mohl spolehnout, ať už se jedná o koncového pracovníka například ve výrobě, který zde nachází pracovní příkazy a vše co s tím souvisí, nebo o manažera, který od systému očekává okamžitou reakci na kolize nebo výjimečné situace.

Třetím důležitým požadavkem je možnost průběžného zavádění nových aktuálně užitečných či perspektivních technologií.

V případě, že mluvíme o schopnosti využít nové trendy v technologiích, není otázka vlastní implementace tak důležitá. Důležitější je, zda je informační systém jako celek schopen se těmto novým trendům otevřít, zda je na tento rozvoj připraven nebo konstruován.

V této souvislosti se velice často používá vyjádření, že vše nové musí umět spolupracovat s tím starým, a tedy v případě, že něco nového v budoucnu budeme chtít, se "to" nějak udělá. Naštěstí je v současné době situace při výběru systému jednodušší v tom, že dlouhodobé technologické trendy se již prosazují ve všech dostupných informačních systémech. Současně registrujeme mnohem vyšší znalost vlastních zákazníků v oblasti provozování informačních systémů. Nicméně i dnes je nutné si s přihlédnutím k možným trendům rozvoje nově implementované systémy vybírat.

Vše směřuje ke zrychlení komunikace -příkladem takového silného soudobého trendu je otevřenost systémů vůči rychlé komunikaci prostřednictvím mobilních zařízení a net technologií. Je nutné, aby byla podchycena komunikace uvnitř firmy (koncoví uživatelé, manažeři) a současně komunikace externí (dodavatelé, odběratelé, státní správa). Zvýšení rychlosti výměny dat a současně zpřesnění této komunikace je velmi důležité jak v odběratelských a dodavatelských vztazích, tak i uvnitř firmy, kde se tímto způsobem dále snižuje režijní neproduktivní čas.

Některé stávající systémy jsou již na tento způsob komunikace připraveny - jak vlastní koncepcí, tak zároveň použitou technologií. Komplikovanost nebo složitost (z hlediska funkcí) takových systémů je právě jedním z faktorů, který do budoucna nabízí řadu možností, jak existující procesy upravit a začlenit do rychlejší, byť o něco složitější komunikační infrastruktury.
Ne vždy si uvědomujeme, že pokud chceme, aby se komunikace zrychlila, potřebujeme striktnější pravidla a také nástroj, který je schopen námi definovaná pravidla ctít a podporovat. V minulosti bylo zvykem, že právě tyto záležitosti se mnohdy stávaly důvodem pro rozsáhlé modifikace implementovaných systémů. V takovém případě se zákazník dostává do rozporu s druhým požadavkem, a to se stabilitou systému a snadností jeho údržby.

Klíčem je důvěra v dodavatelskou firmu - určit, kde se nachází onen bod rovnováhy, do kterého je lepší upravovat systém a od něhož je třeba začít hledat nový, je velmi složité. Zde právě vnímám roli firem zajištujících systémovou integraci jako nezastupitelnou. Je nutné se naučit spolehnout se na to, že dodavatel - odborník na danou oblast - je schopen definovat a vytvořit pro zákazníka řešení, které je v souladu s trendy a moderními technologiemi.

Autor je ředitelem divize Soukromý sektor ve společnosti ICZ.

Komentáře