Webová centra

Kontaktní centra, resp. jejich část, která umožňují komunikaci zákazníka s firmou pomocí nástrojů, jako je e-mail, formulář na webu apod. Tyto aplikace umožňují sledovat stav jednotlivých dotazů, jejich distribuci operátorům, historii a provázání na další informace o zákaznících.

Webová centra


Kontaktní centra, resp. jejich část, která umožňují komunikaci zákazníka s firmou pomocí nástrojů, jako je e-mail, formulář na webu apod. Tyto aplikace umožňují sledovat stav jednotlivých dotazů, jejich distribuci operátorům, historii a provázání na další informace o zákaznících.

Komentáře