Workforce Dynamics Analysis

Systémy pro analýzu dynamiky vývoje lidského kapitálu včetně povýšení, přesunů, akvizicí, propouštění. Výstupy z těchto systémů slouží pro plánování lidských zdrojů.

Workforce Dynamics Analysis


Systémy pro analýzu dynamiky vývoje lidského kapitálu včetně povýšení, přesunů, akvizicí, propouštění. Výstupy z těchto systémů slouží pro plánování lidských zdrojů.

Komentáře