Nearshoring: šanca pre Slovensko

Za posledné roky pribudlo na Slovensku niekoľko outsourcingovych centier. V mnoha prípadoch sa jedná o operácie zamerané na specifický typ outsourcingu – nearshoring, pre ktorý má Slovensko vhodné predpoklady.

Nearshoring: šanca pre Slovensko


Za posledné roky pribudlo na Slovensku niekoľko outsourcingovych centier. V mnoha prípadoch sa jedná o operácie zamerané na specifický typ outsourcingu – nearshoring, pre ktorý má Slovensko vhodné predpoklady.

Ešte pred rozvíjaním samotných úvah o podmienkach nearshoringu na Slovensku by bolo dobré vysvetliť niekoľko základných pojmov. Zatiaĺ čo onshoring alebo odborne onshore outsourcing je pojem popisujúci outsourcing na dodávateľa spravidla v tej istej krajine, dokonca fyzicky vo veľmi blízkej lokalite. Príkladom môže by Volkswagen Bratislava a jeho dodávatelia v technologickom parku Záhorie. Práve malá vzdialenosť je kľúčovým faktorom pri tomto type oursourcingu. Offshoring je pak vlastne outsourcing „na veľkú vzdialenosť“. Kľúčovým faktorom v tomto type outsourcingu sa stáva cena služby, často aj na úkor iných parametrov. Napríklad manažovanie vzťahu s takýmto dodávateľom, prípadne riešenie problémov bez možnosti osobného kontaktu sa prinajmenšom komplikuje. No a nakoniec nearshoring. Je to niečo medzi onshoringom a offshoringom. Vhodne kombinuje nižšiu cenu služieb s ešte stále malou geografickou vzdialenosťou a môže tak byť ideálny aj pre stredne veľké spoločnosti.

PREČO PRÁVE SLOVENSKO A NEARSHORING?

Dôvodov pre zriaďovanie nearshoringových centier práve na Slovensku je hneď niekoľko. Sme súčasťou Európskej únie a sme teda blízko, fyzicky, ale aj legislatívne. Máme malú jazykovú bariéru. A to nie len pre anglický jazyk, ale aj nemecký a viaceré ďalšie európske jazyky. Keby zákazník hľadal napríklad podporu nemeckého jazyka, mal by s najväčšou pravdepodobnosťou vo veľmi atraktívnych outsourcingových destináciách (ako napríklad v Indii) závažné problémy.

Na Slovensku pretrváva vysoký záujem o štúdium na vysokých školách. Aj keď často dochádza k preškoľovaniu pracovníkov, absolventi VŠ majú spravidla lepšie schopnosti adaptovať sa do nového prostredia, rýchlejšie absorbovať nove vedomosti. Okrem samotných VŠ však pozitívny faktor v oblasti IT tvorí aj veľká popularita CNA (Cisco Networking Academy), ktorá v porovnaní s okolitými krajinami (Česká republika, Poľsko alebo Maďarsko) priprauje väčšie množstvo kvalitných sieťových špecialistov.

Vstupná cena práce je nižšia ako v západnej Európe. Avšak pre vysoký ekonomický rast sa tento rozdiel oproti hodnote spred niekoľkých rokov znižuje. Markantné je to najmä v oblasti IT. Historicky bolo Slovensko súčasťou Európy, a preto neexistujú rozdiely v kultúre, alebo len minimálne. To je kľúčové pri komunikácii so zákazníkom, hlavne v prípade riešenia problémov alebo krízových situácií. Isté kulturálne rozdiely možno už badať v porovnaní s balkánskymi krajinami, výrazne rozdiely v porovnaní s juhovýchodnou Áziou, kde pôsobí najväčšie množstvo outsourcingových firiem.

Nakoniec nesmieme zabudnúť na domino efekt. Dobré skúsenosti z prvých nearshoringových projektov prilákali aj ďalšie firmy. Slovensko sa tak dostalo na mapu zaujímavých outsourcingových lokalít pre spoločnosti zo západnej Európy, ale aj Spojených štátov.

LIMITÁCIE SLOVENSKA

Pozrime sa ale aj na faktory, ktoré atraktivitu Slovenska ovplyvňujú opačným smerom. Slovensko je krajina s 5 miliónmi obyvateľov a k tomu zodpovedajúcim počtom ľudí v každej profesii. Vzhľadom na rýchlo rastúcu ekonomiku narastá aj cena práce, a to tempom vyšším, ako v západnej Európe a všetko je ešte umocnené posilňovaním koruny v uplynulom období. Nearshoring je vlastne export práce, a tak cena takejto práce na európskych trhoch vzrástla ešte výraznejšie. Očakávaným prechodom na euro u nás však negatívny vplyv zmien kurzu zanikne.

Hádam posledným faktorom môže byť stabilita slovenskej legislatívy v ekonomickej oblasti – veľmi časté zmeny legislatívy vyvolávajú dodatočné náklady firmám na ich implementáciu.

Bez ohľadu na to, ktorý z naznačených scenárov si daná spoločnosť zvolí, je treba na záver poznamenať, že outsourcing je príliš dôležitý, aby sme nechali naše výsledky a kariéru na náhodu!

Autor pracuje na pozici riaditeľ outsourcingu ve společnosti Soitron.
Komentáře