Nearshoring: šanca pre Slovensko - 2

Za posledné roky pribudlo na Slovensku niekoľko outsourcingovych centier. V mnoha prípadoch sa jedná o operácie zamerané na specifický typ outsourcingu – nearshoring, pre ktorý má Slovensko vhodné predpoklady.

Nearshoring: šanca pre Slovensko


Na základe praktických skúsenosti sa pokúsim načrtnúť možné scenáre vývoja IT oddelení na Slovensku. Ako príklad sa dá použiť firma, ktorá je súčasťou/pobočkou nadnárodnej spoločnosti. Podobne sa však na to možno pozrieť z pohľadu spoločnosti s jednou centrálou a mnohými pobočkami na Slovensku. Je možných viacero scénárov, pri ktorých sa však rola súčasného oddelenia významne odlišuje.

Scenár 1: Centralizácia správy IT mimo Slovenska – tzv. systém „založené ruky“. Pri pasivite lokálneho IT oddelenia sa materská firma rozhodne, že centralizuje svoje IT, ale nie na Slovensku. U nás ostanú iba „ruky a nohy”, prípadne najnižšia, prvá úroveň technickej podpory. Existujúci personál bude mať príliš vysokú kvalifikáciu na úlohy, ktoré zostanú. Toto riešenie na základe skúseností z praxe ako vhodné neodporúčame.

Scenár 2: Centralizácia správy IT na Slovensku v materskej firme – tzv. systém „vieme to, urobme to sami“. Existujúci personál preberie funkciu centrálneho IT. Treba zdôrazniť potrebu vysokej kvalifikácie a špecializácie, ako aj nutnosť supportu 24×7. Tento model je z hľadiska realizácie možný, ale treba podotknúť, že si jeho realizácia vyžaduje obrovské úsilie.

Scenár 3: Centralizácia správy IT na Slovensku – outsourcing – tzv. systém „spravme to spoločne s partnerom“. Výkon správy prebieha v spolupráci s outsourcingovým partnerom. Existujúci personál preberá v tomto prípade funkciu riadenia a garancie služby do vnútra firmy a dizajnéra nových služieb. Takéto riešenie sa javí ako optimálna voľba.
Komentáře