Outsourcing: Další úroveň...

BTO (Business Transformation Outsourcing) je přístup, kdy externí poskytovatel nějaké služby nejenom tuto službu řídí a provozuje, ale neustále ji vylepšuje a optimalizuje. BTO dalece překračuje tradiční outsourcing, spojuje v sobě aplikování best practices, zkušenosti z odvětví a pružnost, s jakou se přizpůsobuje měnícím se požadavkům trhu.

Outsourcing: Další úroveň...


BTO (Business Transformation Outsourcing) je přístup, kdy externí poskytovatel nějaké služby nejenom tuto službu řídí a provozuje, ale neustále ji vylepšuje a optimalizuje. BTO dalece překračuje tradiční outsourcing, spojuje v sobě aplikování best practices, zkušenosti z odvětví a pružnost, s jakou se přizpůsobuje měnícím se požadavkům trhu.Celý materiál si můžete stáhnout zde (PDF, 90 KB).


Výše uvedený dokument je ve formátu PDF. Ke čtení proto potřebujete program Adobe Acrobat Reader. Pokud ho nemáte nainstalován, jeho volnou verzi si stáhnete zde.

Komentáře