Anaïs Fonvielle se stává součástí IT týmu firmy Gefco

V listopadu loňského roku posílila tým GEFCO Česká republika francouzská specialistka Anaïs Fonvielle. Po celý letošní rok bude mít na starost rozvoj firemního IT systému v obchodních jednotkách v různých zemích střední a východní Evropy.

Anaïs Fonvielle se stává součástí IT týmu firmy Gefco


Kromě České republiky a Slovenska se k tomuto sytému připojí pobočky Gefco v Rakousku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku, Rusku, Slovinsku a pobaltských státech. Anaïs Fonvielle doposud pracovala v centrále Gefco ve Francii jako IT koordinátor správy služeb. Na této pozici zajišťovala dodávky ICT technologií pro oddělení lidských zdrojů, IT a mezinárodního obchodu. Dále se zařadila do týmu pro zdokonalování procesů společnosti Gefco a působila také jako vedoucí „řízení problémů" ITIL.

Významné pracovní zkušenosti získala v Air France Cargo, Roissy CDG's Hub, kde v rámci své odborné inženýrské praxe pomáhala při navrhování vývoje nového systému sledování zásilek a jeho přizpůsobování výrobním potřebám. Předtím absolvovala šestiměsíční odbornou praxi ve společnosti Renault Group. Zde se starala o celopodnikovou reorganizaci a optimalizaci odbytové logistiky pro náhradní díly.

Anaïs Fonvielle absolvovala Vědecké bakalářské studium se zaměřením na fyziku a chemii ve Fontainebleau a poté pokračovala v inženýrském studiu se zaměřením na techniku průmyslových systémů na Université de Technologie de Troyes, obor Řízení dodavatelského řetězce. Své znalosti si prohloubila v rámci evropského výměnného programu Erasmus na Universitàt Politécnica de Catalunya (UPC Barcelona, Španělsko).

Kromě rodné francouzštiny hovoří anglicky a španělsky. Aktivně se věnuje práci s ICT technologiemi, zběhlá je i v programování. Její největší zálibou je cestování. Zúčastnila se měsíční charitativní mise v Nikaragui, navštívila Mexiko. Často také jezdí do anglicky mluvících zemí.

 

Komentáře