Byl při tom

Václav Grepl se seznámil s celou řadou počítačů už na vysoké škole, ať už to byly velké mainframy ICL nebo menší Tesla 200 – kopie francouzského mainframu Bull. „Přestože škola disponovala velmi omezenými prostředky, nijak to nesnižovalo naše nadšení,“ říká. Po škole nastoupil do tehdejšího VÚSTu, kde sbíral zkušenosti jako systémový programátor, rozhlížel se ve světě IT a zabýval se i tehdy moderní technologií, programováním hradlových polí.

Byl při tom


Václav Grepl se seznámil s celou řadou počítačů už na vysoké škole, ať už to byly velké mainframy ICL nebo menší Tesla 200 – kopie francouzského mainframu Bull. „Přestože škola disponovala velmi omezenými prostředky, nijak to nesnižovalo naše nadšení,“ říká. Po škole nastoupil do tehdejšího VÚSTu, kde sbíral zkušenosti jako systémový programátor, rozhlížel se ve světě IT a zabýval se i tehdy moderní technologií, programováním hradlových polí.

V Komerční bance, kam posléze přestoupil, stál u všech důležitých projektů, ať už při samotném vzniku KB a budování jejího prvního informačního systému vůbec, nebo při rozšiřování orientace KB z podnikové sféry také na občany, tzv. retail, ­či nejnověji při zavádění
internetového bankovnictví. V KB působí Václav Grepl dodnes a postoupil až na funkci ředitele odboru IT. „Když jsem dostal počátkem devadesátých let nabídku ­pracovat jako systémový programátor do nově vznikající KB, neváhal jsem ani na okamžik,“ sděluje svoje prvotní pocity a dodává: „Začátky byly těžké. Bankovnictví bylo v rozvoji a bankéři teprve hledali, jaké jsou jejich priority a potřeby.“konkurence nebyla příliš vysoká a klienti měli zkušenosti s určitou úrovní služeb. „Za relativně obtížných
podmínek se nám podařilo vytvořit kvalitní informační systém, který měl základ v transakčních systémech,“ pokračuje Václav Grepl a doplňuje: „Američané tomu říkají přiléhavě learning by doing.“

Privatizace KB přinesla nové úkoly
S rozvojem bankovnictví přišly další změny – do KB vstoupil nový vlastník, Société Générale (SoGe). Původním obchodním modelem KB bylo zaměření na velké a střední podniky a jejím dalším důležitým segmentem byli drobní podnikatelé. Tento obchodní model byl zejména produktově zaměřen. Bankovní trh v ČR má ale velký poten­ciál i v oblasti retailu a nový vlastník KB, SoGe, má v tomto segmentu vynikající zkušenosti – ve Francii je SoGe jednou z nejvýznamnějších bank s dlouhodobými zkušenostmi s klientsky orientovaným obchodním modelem a úspěšným křížovým prodejem. KB se navíc orientuje i na další perspektivní klientelu, kterou jsou například studenti, a má pro ně hotový produkt Gaudeamus. Očekává se totiž, že se studenti stanou bonitní klientelou. Změna klientské orientace samozřejmě znamenala pro IT v KB několik zásadních úkolů. „Postavilo nás to před rozhodnutí, zda stávající IS a jeho řízení vyhoví náročným požadavkům, kladeným novým obchodním modelem,“ vyjadřuje se k tomu Václav Grepl. Klíčové rozhodování bylo, jakým způsobem má odbor IT efektivně komunikovat s obchodními útvary KB, protože nové požadavky obchodníků se staly různorodějšími a náročnějšími. Pro KB to nakonec znamenalo, že se zcela změnily procesy, které slouží pro komunikaci mezi IT a obchodními útvary zejména při formulaci a zpracování požadavků.

Vývoj nového IS
Co se týče vývoje nového IS v KB, postupovali obezřetně, už jen proto, že na trhu příliš mnoho vhodných systémů není. „V KB se nám osvědčil systém vývoje aplikací, který jsme zavedli u přímého bankovnictví,“ říká Václav Grepl a pokračuje: „Pokud se objeví nějaká obchodní příležitost, pak je nutné učinit v IT rychle příslušný technologický krok. K tomu je dobré vybrat vhodného systémového integrátora, ale zároveň minimalizovat náklady na vývoj.“ Podle Václava Grepla není příliš ekonomické na vše využívat renomované světové firmy. „My jsme šli tou cestou, kdy jsme udělali start-up systém s jednou významnou integrátorskou společností, identifikovali jsme klíčové role pro vývoj bankovního produktu z hlediska IT, a tyto pozice jsme obsadili z velké části specialisty z KB. Vývojáře a testery oproti tomu outsourcujeme a využíváme zejména formy body-shoppingu.“ V nové architektuře distribučních kanálů, která se příznačně jmenuje Renesance, šla Komerční banka ještě dál –cesta komponentové architektury umožňuje rychle zareagovat na požadavky trhu, protože jsou k dispozici standardní bankovní komponenty, a navíc urychluje vývoj systému využitím již vyvinutých komponent. Pokud je totiž potřeba nějakou funkčnost znovu využít, komponenta se příslušně upraví. „Tento přístup byl umožněn detailní znalostí bankovních procesů a jejich konzistencí s komponentami, které jsou k dispozici na IT trhu,“ sděluje Václav Grepl.
Doslova před pár dny v KB spustili pro své klienty novou verzi internetového bankovnictví, které má spoustu nové užitečné funkčnosti, ať už se jedná o správu trvalých příkazů nebo možnosti sledování pohybu na účtech prostřednictvím SMS.
„Obchodně velmi úspěšný Internetbanking pro nás znamenal potvrzení správnost tohoto nového způsobu řízení vývoje produktů,“ pochvaluje si Václav Grepl.
A jak vlastně vypadá soužití SoGe a KB? „Václav Grepl a já tvoříme úspěšný profesionální tandem založený na české pracovitosti s analytickým zaměřením a francouzským smyslem pro syntézu a inovaci,“ vyjadřuje svoje uspokojení CIO KB Christian Rouso.

Největší úskalí
Za největší potíže při budování IS považuje Václav Grepl nedostatek určitých druhů odborníků na českém trhu: „Programátorů je na našem trhu dostatek, od Cobolu až po C++ a Javu. Velký deficit ale vidí­me v oblasti funkčních, datových a technických architektů, busi­ness analytiků a specialistů na řízení procesů poskytování IT služeb.“
S nedostatkem odborníků na IT se ale hodlají v KB vypořádat cestou osvědčenou v SoGe – spoluprací s význačnými českými univerzitami a vnitřní restrukturalizací pracovních sil. „Na vysokých školách je mnoho talentovaných lidí, je proto nutné tyto talenty objevit a podporovat jejich rozvoj. KB tudíž spolupracuje s českými univerzitami při získávání těchto talentů. Pro vybrané absolventy organizuje KB Young Graduated Program, který jim pomáhá získat jasnou představu o budoucnosti a profesionální dráze,“ říká Václav Grepl a doplňuje: „Důležité je také vyhledávání talentovaných lidí uvnitř organizace. KB používá propracovaný systém hodno­cení pracovníků, který nám umožňuje objevovat pracovníky s vysokým potenciálem růstu a dát jim příležitost tento růst realizovat.“

Zákazníkem svého systému
Na otázku, zda nový systém sám využívá, Václav Grepl s úsměvem odpovídá: „Samozřejmě, že používám naše internetové bankovnictví, protože mi umožňuje vykonávat všechny úkony a operace, jež běžný retailový uživatel potřebuje.“

Jak v létě a v zimě
A jak tráví Václav Grepl volný čas? Sám o sobě říká: „Ve volném čase se věnuji hlavně sportu. Rád si protáhnu tělo na horském kole, moje oblíbené trasy jsou zejména na Šumavě v okolí Horské Kvildy a v Jizerkách v okolí Bedřichova. V zimě jezdím se svými syny na hory, kde za nimi se značným zpožděním sjíždím proti své vůli černé sjezdovky – hlavně v Dolomitech. S kamarády si občas zajdu na golf nebo tenis. Aby se ze mě nestal úplný kulturní barbar, chodím na koncerty klasické hudby. Líbí se mi jak Mozartovy skladby, tak i skladby současných autorů, z českých jsou to například Havelka a Eben. Mým oblíbeným autorem je Graham Greene a z českých spisovatelů Jan Čep a Vladimír Holan. Rád si také přečtu eseje o literatuře zejména od nedostižitelného Václava Černého a našeho současníka M. C. Putny

Komentáře