HP jmenuje nové ředitele divizí PSG a IPG

Společnost HP oznámila jmenování Eriky Lindauerové novou ředitelkou divize Imaging and Printing Group a současně byl jmenován i nový ředitel divize Personal System Group Milan Futák.

HP jmenuje nové ředitele divizí PSG a IPG


Společnost HP oznámila jmenování Eriky Lindauerové novou ředitelkou divize Imaging and Printing Group (IPG) pro ČR a SR s platností od 1. září. Současně byl jmenován i nový ředitel divize Personal System Group (PSG) pro ČR a SR, Milan Futák, s platností od 1. listopadu 2008.

Ke změnám na manažerských pozicích dochází na základě rozhodnutí evropského vedení HP o společném přístupu k českému a slovenskému trhu. HP na oba trhy, vzhledem k jejich podobnosti, uplatňuje shodný obchodní model, a tímto krokem chce maximalizovat synergické efekty vedení IPG a PSG v ČR a SR.

Generální ředitel společnosti HP Česká republika Jan Kameníček změnu komentuje slovy: „Na spolupráci s novými kolegy se těším. Věřím, že jejich zkušenosti umožní upevnit vedoucí pozici obou divizí na našem trhu. Současně bych chtěl poděkovat dosavadním ředitelům divizí IPG a PSG v České republice, Monice Jindrové a Miloslavu Doubravovi, kteří se podstatnou měrou zasloužili o dlouhodobé vynikající výsledky.“

Přímým nadřízeným Eriky Lindaureové bude Kevin Kearney, viceprezident divize IPG pro region CEE (Střední a východní Evropa). Erika Lindaureová pracuje ve společnosti HP od roku 1997, kdy nastoupila na pozici HardCopy Market Development Manager v HP Slovakia. Od roku 2002 působila jako ředitelka divize IPG pro Slovenskou republiku. Před rokem 1997 pracovala na obchodní pozici v distribuční společnosti CHS Slovakia. Erika Lindauerová je absolventkou Přírodovědecké fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. Je vdaná a má jedno dítě.

Milan Futák bude reportovat Antoine Maurymu, viceprezidentu divize PSG pro region CEE. Milan Futák pracuje v HP od roku 2000 (tehdy ještě ve společnosti Compaq). Zastával pozice Key Account Manager a PSG Sales Manager. Od roku 2004 je na pozici ředitele divize PSG pro Slovensko. Před rokem 2000 pracoval v různých manažerských pozicích. Milan Futák je absolventem Národohospodářské fakulty Ekonomické univerzity v Bratislavě. Je ženatý a má 2 děti.

Komentáře