Infor jmenoval nového viceprezidenta pro střední Evropu

Společnost Infor dnes oznámila, že povýšila Wolfganga Kobeka na pozici viceprezidenta pro region střední Evropy.

Infor jmenoval nového viceprezidenta pro střední Evropu


Společnost Infor dnes oznámila, že povýšila Wolfganga Kobeka na pozici viceprezidenta pro region střední Evropy.

V této pozici bude zodpovědný za pokračující obchodní růst prostřednictvím přímých a nepřímých obchodních kanálů a za podporu široké zákaznické základny při rozvoji existujících řešení. Kobek, který bude přímým podřízeným Keithe Deana, prezidenta Infor v regionu EMEA, bude řídit prodej všech produktů Infor ve středoevropském regionu a jejich rozšíření po celém regionu.

Wolfgang Kobek je ve společnost Infor od jejího počátku, když se k firmě připojil v roce 2002 jako manažer zodpovědný za řízení právě koupené firmy BRAIN AG. V březnu 2004 byl Wolfgang Kobek jmenován členem výkonné rady jako obchodní viceprezident Infor v regionu EMEA. Od roku 2006 vedl jednu z evropských obchodních jednotek. Před příchodem do Inforu pracoval Wolfgang Kobek v několika obchodních a manažerských pozicích ve firmách Siemens, Microsoft, Lotus a Borland.

"Wolfgang Kobek je vysoce respektovanou osobností, jejíž pověst daleko přesahuje německy hovořící trhy. Byl vždy klíčovou osobou v rozličných obchodních jednotkách Infor,“ řekl Keith Deane, prezident Infor v regionu EMEA. „Infor je tradičně velmi silný ve středoevropském regionu, a proto nás těší mít Wolfganga ve svém týmu – je živým příkladem podnikavého ducha Infor a jedním ze základních stavebních kamenů našeho úspěchu.“

„Střední Evropa byla vždy důležitým trhem pro Infor, a proto s důvěrou hledím na budoucí rozvoj naší společnosti a její rostoucí pozici na trhu, a těším se na další výzvy a novou úroveň dosažených úspěchů,“ řekl Wolfgang Kobek.

Komentáře