Irský lišák v Českém Telecomu

Davidu Foxovi v současné době podléhá kolem 600 lidí. V rámci Českého Telecomu je zodpovědný za celou IT infrastrukturu a vše, co s tím souvisí, navíc mu podléhají i aktivity dříve spojené v divizi Imaginet, nebo alespoň to, co z nich zbylo, včetně Internetu Online.

Irský lišák v Českém Telecomu


Davidu Foxovi v současné době podléhá kolem 600 lidí. V rámci Českého Telecomu je zodpovědný za celou IT infrastrukturu a vše, co s tím souvisí, navíc mu podléhají i aktivity dříve spojené v divizi Imaginet, nebo alespoň to, co z nich zbylo, včetně Internetu Online.

CIO v Českém Telecomu je členem vedení společnosti a zodpovídá se přímo řediteli firmy, kterým je nyní Gabriel Berdár, dříve šéf českého zastoupení Dellu. Podílí se i na navrhování firemní strategie v rámci své pozice v top managementu. Český Telecom se v tom podle Foxe neliší od jiných podobných společností.
Jedním z největších problémů CIO je podle Foxe zajistit, aby informační technologie reflektovaly reálné potřeby každé organizace, podporovaly obchodní cíle a nebrzdily chod organizace. „IT oddělení musí pracovat velmi rychle a spolehlivě, ostatní oddělení nemohou čekat 3 či 5 měsíců na změnu nějakého systému, ona ji potřebovala včera. Důležité jsou výsledky a ne za tím stojící systémy a technologie.“
Rozdíl mezi pozicí CIO v Česku a v Irsku podle Foxe není velký, alespoň tedy v Českém Telecomu, spíše je to otázka škálovatelnosti – jiným způsobem se řídí 60, 600 a jiným 6 000 lidí.

Vytváříme projektové týmy
Při nákupu IT je většina velkých investic společným dílem IT oddělení a dalších orga­nizačních složek firmy. „U velkých projektů, jako je například billingový či back-office systém, se vytvoří společné projektové týmy zúčastněných oddělení, které pak pracují na specifikaci požadavků, následném výběru dodavatelů i samotné implementaci,“ přibližuje Fox a pokračuje: „U síťové infrastruktury, PC a dalšího standardního IT vybavení rozhoduje IT oddělení samostatně – my vypisujeme tendr, my rozhodujeme, od koho a jaké vybavení se nakoupí.“
Český Telecom se podle slov Davida ­Foxe snaží nakupovat technologie a řešení tak, aby se investované prostředky vrátily. V Telecomu se proto rozhodují s rozmyslem, na základě dlouhodobější strategie a se zřetelem na finanční návratnost a smysluplnost investic. „Do IT investujeme v posledních letech každoročně kolem 3–5ě bude snižovat, máme za sebou totiž opravdu velký investiční program a řadu rozsáhlých projektů. Nyní se tedy spíše soustředíme na správu a údržbu stávajících technologií,“ popisuje situaci v Telecomu Fox.

Více v BW 2/2004

Komentáře