Nový ředitel veletrhů Invex a Digitex

Nový ředitel veletrhů Invex a Digitex


Novým ředitelem veletrhů Invex a Digitex se stal s účinností od 1. února 2008 dosavadní vedoucí manažer realizace Radek Malý. Na této pozici nahradil Petra Ondráška, jež stál v čele veletrhů uplynulé tři roky.

Radek Malý bude ve své pozici plně zodpovědný za kompletní přípravu a průběh veletrhů, jež jsou z hlediska návštěvnosti čtvrtým největším oborovým setkáním na světě. Radek Malý, nový ředitel veletrhů Invex a Digitex k tomu dodává: "Je mi opravdovou ctí a potěšením, že mohu stanout v čele veletrhů, jež svým rozměrem a atraktivitou patří mezi nejvýznamnější nejen v evropském, ale i světovém měřítku. Ve své práci mám rozhodně na co navázat a pevně věřím, že veletrhy pod mým vedením nabídnou návštěvníkům i vystavovatelům nejen osvědčenou kvalitu, ale i řadu zajímavých inovací."

Radek Malý vystudoval podnikatelskou fakultu na Vysokém učení technickém v Brně. Před příchodem do společnosti Veletrhy Brno působil na obchodních pozicích velkoobchodních firem v ČR i Velké Británii. Od roku 2005 zastával funkci vedoucího manažera realizace veletrhů Invex a Digitex. Radek Malý (30) je ženatý. Mezi jeho záliby patří především sport a cestování.

Komentáře