Personálie 2/2004

Průběžně monitorujeme personální změny v českých i zahraničních IT společnostech či na IT pozicích.

Personálie 2/2004


Nový CEO Motoroly
Motorola zvolila do funkce předsedy představenstva a CEO Edwarda J. Zandera, kde nahradí syna jednoho ze zakladatelů společnosti Christophera Galvina. Zander (56) naposledy působil jako výkonný ředitel společnosti Silver Lake Partners, investičního fondu specializujícího se na oblast IT. Před nástupem do Silver Lake Partners byl prezidentem a COO (Chief Operation Officer) Sun Microsystems. Předtím pracoval jako prezident softwarové divize, kde měl na starosti vývoj a marketing operačního systému Sun Solaris. Před nástupem do společnosti Sun v roce 1987 pracoval v řídících pozicích ve společnostech Apollo Computer a Data General.

Prezidentem v EMEA
Společnost Network Associates oznámila povýšení Mike Daltona do funkce prezidenta EMEA regionu. V nové pozici bude Dalton zodpovědný za vedení všech obchodních operací v celé oblasti.
Dalton působil v různých pozicích v senior managementu společnosti Network Associates více než 5 let, poslední dobou na pozici Vice President a General Manager pro region Velká Británie, Irsko a jižní Afrika. Před začát­kem spolupráce s Net­work Associates se Dalton zabýval konzultantskou činností se zaměřením na rozvoj evropských kanálů pro americké začínající společnosti a má více než 20 let zkušeností z oboru. Dalton vystudoval metalurgii a mikrostrukturální inženýrství na sheffieldské polytechnice.

CIO Datartu
Novým ředitelem pro informační technologie a současně členem vedení Datartu se stal Roman Červášek, který přišel ze společnosti Ness Czech. Červášek (* 1947) vystudoval v letech 1980–1987 České vysoké učení technické v Praze, Fakultu elektrotechniky, obor automatizované systémy řízení a jejich projektování, v letech 1993 až 1994 pak absolvoval postgraduální vzdělávací kurz Vysoké školy ekonomické v Praze, obor bankovnictví. V období let 1986 až 1992 byl zaměstnancem Československých aerolinií, kde dosáhl pozice vedoucího letecké dokumentace, dále působil v cestovní kanceláři Orea jako IT manažer a ředitel pro domácí cestovní ruch, v Investiční a poš­tovní bance jako ředitel správy bankovního systému a později vývoje bankovních technologií. Po nástupu do společ­nosti APP Czech (dnes NESS Czech) postupně vystřídal pozice ředitele MIS & Logistics, Purchasing Directora, Project Managera, ředitele pro IT a manažera kvality.
Roman Červášek je ženatý a má dvě dcery. Mezi jeho koníčky patří lyžování, jízda na koni, cyklistika, jogging a motocykl Honda VFR 800Fi.

Marketingová hlava
Petr Hampl (* 1969) byl jmenován do nově vytvořené pozice marketingového ředitele pro střední Evropu ve společnosti LogicaCMG. V této funkci je přímo odpovědný generálnímu řediteli pro tento region, vede marketin­gový tým a koordinuje jeho práci s obchodními aktivitami divizí.
Petr Hampl pracuje ve spo­lečnosti Logica­CMG (původně Logica) od roku 1998, v posledních několika letech jako tiskový mluvčí místní pobočky. Před příchodem do této firmy působil jako novinář. Začínal v den­ním Telegrafu, poté působil v Respektu, tiskové agentuře ČTA a Lidových novinách.
Vystudoval sociologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, hovoří plynně anglicky a domluví se i rusky. S ohledem na časové možnosti se snaží udržovat kontakt se svým původním oborem, pozornost věnuje zejména anglosaské konzervativní sociologii a politické ekonomii. Jednoznačně nejvíce času však tráví se svou rodinou – manželkou a třemi dětmi.

Bíba v Cleverlance
Novým Sales Directorem společnosti Cleverlance se stal od ledna 2004 Jiří Bíba (* 1965). Má dlouholeté zkušenosti z práce na pozici Sales Managera v IT společnostech, do Cle­verlance přišel ze společnosti BEA Systems, jejíž pobočku v roce 2000 v České a Slovenské republice založil a vedl až do konce loňského roku.
Svoji profesionální dráhu započal ve společném týmu ČSA a Air France, který byl zodpovědný za re-engineering. Ve své kariéře pak pokračoval jako výkonný ředitel ­nově založené společnosti FlyServe zabývající se obchodováním s leteckými součástkami. Na tuto práci navázal v roce 1994, kdy se stal jedním ze zakladatelů obchodní společnosti Globex Praha, která působila v oblasti leteckého průmyslu. O dva roky později, v roce 1996, začal pracovat v Inter Informatics ve funkci Sales Managera pro východní Evropu. V roce 1998 nastoupil do společnosti Informix Software, kde zastával post Channel Sales Managera pro ČR, odtud pak v roce 2000 přešel do již zmíněné společnosti BEA Systems.
Bíba vystudoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT. Absolvoval také postgraduální studium marketingu na bratislavské Ekonomické univerzitě. Jiří Bíba tráví volný čas nejraději s rodinou, také se věnuje svým koníčkům, mezi které patří především námořní jachting, tenis a lyžo­vání.kap,

C&BD Director v eTelu
Na post Career & Business Development Director ve společnosti eTel nastoupil Ondřej Švihálek. Náplní jeho pracovní činnosti je optimalizace vstupních nákladů společ­nosti, zintenzivnění spolupráce s klíčovými partnery a koordinace zvláštních projektů.
Svých zkušeností s projektovým managementem a vedením pracovních týmů hodlá Ondřej Švihálek využít k zintenzivnění spolupráce s partnery společnosti eTel. ­Dále je připraven pracovat i na nadstandardních obchodních a partnerských projektech.
Ondřej Švihálek přichází do společnosti eTel Česká republika ze společnosti Uunet Czech/MCI, kde zajišťoval plánování a realizaci produktového portfolia na českém ­trhu, marketing a vedení speciálních projektů. V předchozích letech působil i ve společnostech Eurotel a Contactel.
Ondřej Švihálek vystudoval Fakultu informatiky Vysoké školy ekonomické v Praze, obory znalostní inženýrství a personální management.
Je ženatý, má malého syna. Mezi jeho záliby patří cestování a alpinismus, cyklistika, squash, golf a lyžování.

Předseda představenstva
Českých radiokomunikací
Představenstvo společnosti České radiokomunikace koncem loňského roku přijalo odstoupení Torbena Holma a Thomase Geltinga Petersena, kteří tímto přestali být členy představenstva společnosti. Představenstvo také zvolilo Miroslava Čuřína předsedou představenstva. O den poz­ději dozorčí rada společnosti České radiokomunikace projednala a přijala odstoupení Martina Klimpla, který tímto přestal být členem dozorčí rady.

Telenor Networks
s novými řediteli
Telenor Networks Central Europe posiluje svůj tým o dva nové obchodní ředitele. Ředitelem velkoobchodní divize Telenor Networks se od prosince loňského roku stává Jiří Nykodým. Maloobchodní divizi Nextra vede od letošního roku Pavel Oplt. Pavel Oplt (* 1961) přichází do Nextry ze společnosti Eurotel, kde působil čtyři a půl roku v různých manažerských pozicích, a sice jako manažer pro retail nebo pro Indirect Sales. Své manažerské zkušenosti získával také ve společnostech Nestlé a Kraft Foods, kde působil pět let. Pavel Oplt vystudoval MBA na Rochester Institute of Technology, absolvoval stáže v Madridu a Londýně. Mluví ­anglicky, španělsky, částečně německy a rus­ky. Mezi jeho záliby patří fotografování, cestování, film, golf a lyžování.
Jiří Nykodým (* 1960) přichází posílit strukturu Telenor Networks ze společnosti Microsoft, kde působil čtyři roky na pozici ředitele Enterprise and Partner Group. Předtím zastával dva roky pozici ředitele Microsoft Consulting Services pro Českou a Slovenskou republiku a pracoval čtyři roky ve společnosti Unisys, ve které řídil obchodní skupiny pro veřejný ­sektor. Jiří Nykodým vystudoval VUT v Brně, obor technická kybernetika, hovoří anglicky. Mezi jeho záliby patří automobilové závody na okruhu (účastní se Mistrovství ČR v divizi D4 – cestovní vozy) a lyžování.

Nová tvář marketingu
AT Computers
Novým marketingovým ředitelem společnosti AT Computers se stal Martin Wanke. Narodil se v roce 1977 v Brně, vystudoval Fakultu informatiky na Masarykově univerzitě. Před nástupem do společnosti ATC působil jako marketingový ředitel prodejního řetězce Comfor.

Adastra bagrovala
Merlin a LogicaCMG
Softwarová a konzultační firma Adastra rozšířila svůj obchodní tým a na pozice Key Account Managerů jmenovala Petra Zemana a Marka Jindřicha.
Petr Zeman (34) nastupuje na pozici Key Account Manager. Před příchodem do Adastry pracoval ve společnosti LogicaCMG (2002 až 2003) a ve firmě Bull (1998–2002). Ve své pro­fesionální kariéře postupně prošel pozicemi Account Manager, ře­ditel CSO, Public Sales Manager, vedl řadu IT projektů a obchodních případů. Petr Zeman vystudoval VŠSE v Plzni, fakultu elektrotechnickou. Hovoří anglicky, je ženatý, má dvě děti.
Marek Jindřich (27) nastupuje na pozici Key Account Manager. Před nástupem k firmě Adastra působil ve společnosti Merlin a v letech 1997–2001 ve firmách FSC a Eiite, kde pracoval postupně ve funkcích technického ředitele, obchodního zá­stupce a obchodního ře­ditele. Marek Jindřich vystudoval VŠE v Praze, obor informační technologie. Hovoří ­anglicky a německy, je ženatý a mezi jeho zájmy patří sport a fotografování.

Společnost Gitus lovila
v Českém Telecomu
Vzhledem k rostoucímu objemu zakázek a svému rozvoji rozšířila společnost Gitus svůj tým o Key Account Managera zodpovědného za rozvoj businessu stávajících klientů a vyhledávání nových příležitostí. Tuto pozici zastává Jan Habermann, který předtím působil jako ředitel a zároveň spolumajitel společnosti Acron Communications, zabývající se poskytováním profesionálních služeb v oblasti komunikace a informačních technologií (intranet/extranet systémy, e-commerce, mobilní řešení aj.). Tímto krokem byla završena úspěšná integrace aktivit a klíčových členů týmu Acron Communications do společnosti Gitus.
Jan Habermann absolvoval VŠE v Praze se zaměřením na finanční řízení.
Ve volném čase se věnuje především paraglidingu, potápění a squashi.
Marie Jinochová nastoupila do společnosti Gitus v lednu do funkce Sales Managera. Náplní její práce je především koordinace požadavků a služeb stávajících zákazníků. Do firmy Gitus přichází ze společnosti Český Telecom, kde nejprve zastávala pozici prog­ramá­tor/analytik v oddělení logistiky a poté vedoucí manager úseku billingu a odbytu hlasových služeb. Aktivně hraje volejbal, věnuje se studiu anglického jazyka a své vnučce. S velkým zájmem sleduje dění a novinky fotbalového světa.
Společnost Gitus je poskytovatelem služeb, řešení a konzultací v oblasti informačních technologií.

Více v BW 2/2004

Komentáře