Tí-sí-pí-aj-pí už nestačí

Oblast informačních technologií a telekomunikací ještě před pár lety nabízela pohádkové bohatství. Ti nejotrlejší pionýři nového věku založili dot.com a donesli těm správným venture kapitalistům ambiciózní business plán, ti méně odvážní nakoupili na burze akcie "intenetových" společností. Jíní surfaři jedoucí na i-vlně se naučili správně vyspelovat "TCP/IP" (jak se vyjádřil jeden americký personalista) a nechali se v těchto společnostech za pohádkové peníze zaměstnat. Tato snová fantazie se postupně však začala střetávat s přízemnější realitou, a i když pořád platí, že práce v ICT oborech je nadprůměrně honorována, většina lidí pohybujících se v tomto oboru vnímá současný stav jako stagnaci a v horším případě i propad.

Tí-sí-pí-aj-pí už nestačí


Oblast informačních technologií a telekomunikací ještě před pár lety nabízela pohádkové bohatství. Ti nejotrlejší pionýři nového věku založili dot.com a donesli těm správným venture kapitalistům ambiciózní business plán, ti méně odvážní nakoupili na burze akcie "intenetových" společností. Jíní surfaři jedoucí na i-vlně se naučili správně vyspelovat "TCP/IP" (jak se vyjádřil jeden americký personalista) a nechali se v těchto společnostech za pohádkové peníze zaměstnat. Tato snová fantazie se postupně však začala střetávat s přízemnější realitou, a i když pořád platí, že práce v ICT oborech je nadprůměrně honorována, většina lidí pohybujících se v tomto oboru vnímá současný stav jako stagnaci a v horším případě i propad.

"Oproti rokům minulým vidíme evidentní útlum a to zejména v oblasti moderních technologií. Přestože je ČR zemí, kde je práce programátorů levnější než v zemích EU, nejsme svědky velkých přesunů firem do naší republiky, tak jak je tomu například v oblasti automobilového průmyslu. Co se týče počtu kvalifikovaných míst, jedná se spíše o úpadek. Časy, kdy doslova každý kandidát, který byl doporučen, byl přijat, jsou nenávratně pryč," komentuje současnou situaci Lukáš Nosek, konzultant společnosti TMP. Situace v České republice se tak přibližuje zahraničí. Tam je možné pozorovat konsolidaci počtu pracovních míst v technologických firmách už delší dobu. Tento proces je ale u nás méně patrný, neboť zde zavádění nových technologií probíhalo přece jen s menší intenzitou.
Také doba vývozu odborníků, která svého času na obou stranách hranic vlnu emocí, je už pryč. "Před 3 lety jsem mohli sledovat veliký zájem o naše odborníky v zahraničí. Nezáleželo na jejich jazykovém vybavení, mnohdy ani na jejich odborné úrovní. Dnes i špičkový odborník má problém se uplatnit v zahraničí. Krize je zejména v SRN a dalších zemích EU a místní trhy se chrání před přílivem pracovních “uprchlíků”," říká Nosek.

Kdo z kola ven?
Pracovnící personálních agentur se shodují v tom, že v současnosti rostou nároky firem na kvalifikaci přijímaných zaměstnanců. Podle Olgy Kulíkové z agentury Axios lze obecně pozorovat pokles poptávky po “nižších specialistech” jako jsou technici, operátoři, správci sítě, programátoři bez znalosti nejmodernějších technologií. Nejvýrazněji se nezájem projevuje o designéry a programátory webů. Naopak poměrně dobře nacházejí uplatnění vyprofilovaní odborníci na e-komerční či e-learningová řešení.

Mezi technickými profesemi je podle Dagmar Krátké z Talents Technology stále dostatek nabídek pro specialisty SQL (Oracle, SQL Server), C/C++, Java, XML, a z operačních systémů Windows NT/2000, Unix, TCP/IP, SAP, UML. K těm se během posledních měsíců přidává technologie .Net, kde lze očekávat další vzestup zájmu během roku 2003. ".Net a s ní C# (vedle Javy a XML) stanou nezbytnou součástí znalostního portfolia všech aspirantů na dobře placená pracovní místa," předpovídá Krátká.
Možná překvapivě největší preference u firem získávají obchodně zaměření uchazeči (sales manažeři) a také lidé s organizačními schopnostmi (manažeři projektů). Podle Krátké se jedná o "logický trend odrážející snahu firem šetřit na investicích do pracovních míst jež nejsou bezprostředně svázány s vytvářením zisku ve firmě."
Častým problémem, na který firmy při náborech narážejí, je to tito odborníci právě na podobných (například implementačních) projektech pracují a nemají zájem přestupovat k jinému zaměstnavateli s výjimkou případů, kdy by to znamenalo výrazný posun v jejich kariéře. Taková situace panuje třeba na trhu SAP specialistů, kteří ovládají ten či onen modul.


Peníze a ještě benefity
S nabídkou a poptávkou úzce souvisí i otázka kompenzací. Na jednom se shodují všichni dotázaní: růst platů se v podstatě zastavil nebo vykazuje jen mírný pokles. Také pokračuje trend nivelizace platové úrovně, což znamená, že extrémy v přeplácení některých pozic už jsou minulostí. Podle Olgy Kulíkové však lze stále najít velké rozdíly mezi platy v českých a zahraničních firmách a velké diference se vyskytují také mezi jednotlivými regiony v Čech (Praha, Brno, pohraničí).
Zákon poptávky a nabídky tedy v největší míře zaúřadoval u web designérů a webmasterů, kteří si oproti loňsku vůbec nepolepšili. Naopak díky vyššímu zájmu o schopné prodejce a vedoucí projektů se zvyšují také jejich kompenzace. Firmy si totiž začínají být vědomy, kdo primárně přináší zisk a náležitě to oceňují.To je významný rozdíl oproti USA, kde došlo naopak ke snížení platů této kategorie zaměstnanců, a to i více než o 10 procent.
"Situace na trhu nenahrává nesmyslnému přeplácení. Velice častou praktikou je nabízení časově omezených kontraktů, kde se platy pohybují v zajímavých relacích, ale v případě zaměstnaneckým poměrů se jedná o platy, které kopíruje většina společností. K mírnému růstu dochází, nicméně růstová složka je mnohdy zakalkulovaná do bonusu a je tak vázána na plnění kritérií předem daných společností," doplňuje Lukáš Nosek.


Komentáře