BPM má stále rezervy

Podle nedávných průzkumů a názoru¬ analytiků to však vypadá, že mnohé firmy a jejich CIO mají aktuálně s integrací BPM spíše problémy. Report společnosti Aberdeen Group s titulem „BPM Convergence“ udává, že přimět ke spolupráci software pro obchodní integraci a workflow management je pro organizace již delší dobu jednou z největších výzev.

BPM má stále rezervy


„Výsledkem byly ostrůvky s BPM funkcionalitou rozeseté po celém podniku, každý z nich přitom sloužil k zcela odlišnému účelu," konstatuje zpráva Aberdeen Group.

Jiná studie - provedená firmou PRTM pro společnost Virtusa - tvrdí, že je zkrátka obtížné přinutit BPM správně fungovat ku prospěchu věci.

Průzkum byl realizován s přispěním odpovědí 125 podniků a sledoval, kterak tyto organizace využívají BPM k prosazování inovativního přístupu. Závěr zní ovšem tristně: „Společnostem chybí potřebné sady best practices, vize i záštita výkonnými pracovníky. Bez toho si nemohou naplno uvědomit a sklízet plody svých snah o integraci BPM."

I přesto lze ze souboru zjištění studie pochopit, proč je okolo řízení procesů aktuálně takové haló. Více než polovina firem totiž konstatovala, že jej již využívá nebo využití plánuje.

Společnosti pak ponejvíce BPM oceňují v souvislosti s produktovým řízením, řízením platforem služeb, CRM a interními operacemi. Nadto celých 47 % respondentů projevilo zájem o nasazení BPM pro inovativní vývoj produktů, což je pro aplikace BPM novou žhavou oblastí.

Problém je v lidech                           

Nehledě na teorii, v praxi mají společnosti obrovské problémy s naplněním svých očekávání na BPM.

Zaprvé je nezbytné, aby si firmy uvědomily zásadní překážky - nikoli pouhého fungování, ale dobrého fungování BPM. Z výsledků studie Aberdeen Group na téma BPM, provedené mezi 160 výkonnými pracovníky a manažery z IT i byznysu, vyplývá, že hlavní výzvy pro firmy nepramení ani tak z technologických bariér, jako spíše z nesnází spojených s lidmi a procesy.

„Část řešení BPM je technická, zbytek je však organizační a právě tam mnohé společnosti narážejí," píše se ve zprávě. „Je zapotřebí vysoce kvalitních řešení, vůle tvrdě posoudit existující obchodní procesy a samozřejmě organizační vyspělosti," dočteme se o něco níže. V konečné fázi studie odhalila dvě hlavní výzvy při integraci BPM, obě organizační: ospravedlnění investic do BPM a přesvědčení investorů.

Také výsledky studie společnosti PRTM potvrzují závažnost organizačních trhlin, jež nastanou, pokud se byznys také naplno neúčastní integračních snah. Mnozí respondenti potvrdili, že do BPM iniciativ investují i přesto, že projekty často postrádají dohled výkonných pracovníků či vyššího vedení (pouze 24 % dotazovaných potvrdilo opak). Ve více než 40 % firem nebyl do čela programů BPM dosazen konkrétní zodpovědný pracovník.

V návaznosti na již řečené není divu, že většina dotazovaných subjektů přiznala, že jejich společnost postrádá jasnou vizi či cestovní mapu pro nasazení a zhodnocení investic do BPM. Pouhých 15 % také zmínilo, že pro BPM mají plán s vytyčenými cíli a úkoly, a jen 12 % respondentů konstatovalo, že při zlepšování obchodních procesů využívá jasně definované „cestovní mapy".

Zkoumané subjekty potvrdily nezbytnost interní a externí spolupráce pro efektivní prosazování inovací, 72 % z nich pak potvrdilo, že disponuje nějakým typem IT nástrojů pro spolupráci - při bližším posuzování se však ukázalo, že většina těchto řešení nefunguje příliš dobře. Velice často šlo totiž o špatně strukturované systémy pro sdílení souborů nebo knowledge-management systémy s nedostatečným napojením na relevantní procesy.

-----------------

Jak na BPM

Rozsáhlý koncept řízení podnikových procesů je kombinací IT governance, moni­toringu obchodních aktivit, integrace architektury i aplikací, řízení workflow a technik pro modelování obchodních procesů. Jeho správné nasazení ale vyžaduje několik důležitých kroků, jak například uvádí ve své zprávě společnost Aberdeen Group

  • Dokumentuje své procesy: BPM je záležitostí procesního řízení, nejde o aplikaci. Porozumění vašim klíčovým obchodním procesům je prvním krokem k jakékoli implementaci BPM. Investujte čas s cílem porozumět toku informací ve vašem podniku.
  • Najměte si pomoc: Nejlepší podniky ve své třídě podle metrik firmy Aberdeen Group chápou, že konzultanti jsou jedním z klíčů ke zlepšení obchodních výsledků. Najměte si konzultační společnost co nejdříve, abyste získali kvalitní informační základy pro výběr vhodných nástrojů BPM.
  • Plánujte konvergenci: V případě, že společnosti již využívají samostatných aplikací BPM, Aberdeen doporučuje, aby také zkoumaly nové způsoby propojení těchto aplikací do integrovaného systému. Budoucí vývoj by později mělo být možno integrovat do existujícího podnikového řešení BMP.

BPM se podle Aberdeen Group pro firmy, které jej umí efektivně využívat, stává konkurenční výhodou. K tomu je však třeba odhodlání a expertíza na procesní i produktové straně.

Komentáře