Business intelligence a práce s daty jsou klíčem k fungujícímu byznysu (2.)

Business intelligence patří v IT mezi skutečné evergreeny. Vždyť samotný termín poprvé použil v roce 1958 Hans Peter Luhn z IBM, a dějiny systémů pro podporu rozhodování se začaly psát již v šedesátých letech.

Business intelligence a práce s daty jsou klíčem k fungujícímu byznysu (2.)


Kde vzít odborníky (a nekrást)?

Druhou z oblastí, jež zákazníci, kteří přemýšlejí o nasazení technologií pro BI, intenzivně zvažují, je personální obsazení souvisejících postů. Na soudobém trhu práce se totiž kvalifikovaných odborníků vyskytuje zoufalý nedostatek a jejich mzdy často dosahují astronomické výše. Zástupců dodavatelů jsme se proto zeptali, jaké odborné znalosti jsou podle nich nezbytné pro práci s BI – jak na úrovni řízení a konfigurace systémů a dashboardů, tak při práci s výstupy. Zajímali jsme se také o to, kde by mělo IT tyto specialisty hledat a jak je dále školit či vzdělávat.

Pro BI projekty je typické, že kladou značné nároky na kombinaci technických a byznys znalostí. Firmy tak postupně upouštějí od standardního modelu, kdy byznys uživatel definoval zadání na požadované informace a datový analytik následně připravil požadovaný report nebo sadu dat. Důraz je nyní kladen především na tzv. self servis, kdy jsou koncovým uživatelům poskytnuty nástroje a data ve struktuře, která jim umožní analyzovat informace vlastními silami.

„Aby bylo business intelligence řešení efektivní, je třeba, aby bylo dostupné pro rozhodování na jakékoliv úrovni v organizaci. Pomocí přístupu k relevantním datům mohou zaměstnanci odhalit příležitosti ke zvýšení efektivity a růstu příjmů,“ upozorňuje Robert Havránek z Microsoftu.

Jan Klimeš z Ortexu nabízí pohled očima koncových uživatelů nástrojů pro BI: „U koncových uživatelů lze říci, že dnešní nástroje jsou natolik intuitivní, že nevyžadují žádné speciální znalosti nad běžné ovládání kancelářského SW. Důležitější je však znalost konkrétního byznysu a schopnost výstupy z BI interpretovat. V praxi se opakovaně setkáváme se scénářem, kdy IT specialista díky angažmá v BI projektu postupně přes data pozná dokonale svou firmu a stane se nepostradatelným pro management. Zkušenosti většinou nelze získat na jednom školení, ale postupně, růstem v praxi.“

Martin Korejs, J.K.R.: Pokud je aplikace dostatečně intuitivní a uživatelsky přístupná, tak na straně uživatele či manažera nejsou potřeba žádné odborné znalosti z BI a postačí jim pouze znalosti související s jejich oblastí podnikání s běžnou mírou matematického uvažování.

S tím, že v době intuitivních BI nástrojů není pro účely konfigurace dashboardů a práce s výstupy zcela nutné hledat „specialisty“, souhlasí i Michal Houštecký ze společnosti Arbes Technologies. Tyto nástroje podle něj zpravidla používají funkcionalitu „drag and drop“, díky níž si i nezkušený uživatel vytvoří výstup za několik minut. „Se správou samotného systému to bývá horší a je otázkou, zda tyto služby nenechat na dodavateli řešení. Zvlášť přihlédneme-li k nízké četnosti těchto zásahů,“ říká Houštecký.

Dominik Vanderhaeghen ze Software AG připomíná, že pro nasazení a řízení process intelligence nebo business intelligence řešení jsou potřeba lidé, kteří rozumějí jak byznysu, tak IT. Většinou jde o byznys konzultanty, kteří se zaměřují na IT architektury, nebo IT konzultanty, kteří se zabývají správou a sběrem požadavků a potřeb byznysu.

Jaroslav Poláček ze společnosti Business Maps při výběru pracovníka vhodného pro nasazení v rámci BI preferuje kombinaci skládající se ze znalostí statistiky, ekonomických ukazatelů, databázových technologií, jazyků SQL, HTML či PHP. Důležitý je podle něj také cit pro grafickou prezentaci dat. Za ideálním zdrojem kapacit považuje univerzity, přičemž následné vzdělávání specialistů by mělo být založeno na individuálním přístupu.

„Z praxe se ukazuje, že díky posunu v technologiích je pro pracovníky v BI do jisté míry snazší doplnit si potřebné technické znalosti než obsáhnout komplexní byznys problematiku např. z bankovnictví či telekomunikací. Vhodnou cestou pro získání nových BI specialistů pak může být právě rozvoj vybraných pracovníků z řad byznysu,“ říká Jiří Živnůstka ze společnosti Adastra.


Úvodní foto: © Torbz - Fotolia.com

Vyšlo v CIO Business World 6/2012
Časopis lze koupit se slevou 20 %

Komentáře