Roztočte to s ERP! Proč SMB říkají NE?

Malé a střední podniky, které si přejí pořídit ERP systém, čelí mnoha bariérám. Studie provedená společností Aberdeen Group se snaží odhalit příčiny toho, proč některé organizace s pořízením informačního systému váhají a jiné se k tomu odhodlají prakticky okamžitě.

Roztočte to s ERP!  Proč SMB říkají NE?


V jakém bodě rozvoje nové společnosti začíná dávat smysl pořízení ERP systému z pohledu financí, operativy i technologií? Tuto otázku s nejasnou odpovědí si dnes a denně mumlá pod vousy celá řada manažerů malých a středních firem, kteří sní o tom, že přivedou svou organizaci k velkému růstu a prosperitě. Pokládají si ji zejména ve chvílích, kdy jejich společnost roste velmi rychle, a stává se tak hůře ovladatelnou, nebo třeba v situaci, kdy dochází k narůstajícím potížím v důsledku nezvládání určité agendy ve „starém dobrém“ prostředí tabulek v Excelu.

„Pokud malé a střední firmy zvažují nasazení ERP systému, lze v jejich myšlenkových pochodech vysledovat mnoho podobného,“ myslí si Cindy Jutrasová, vedoucí výzkumu ve společnosti Aberdeen Group. „ERP systémy umožňují společnostem standardizovat byznys procesy a získat lepší vhled do oblasti financí, lidských zdrojů a dodavatelského řetězce. Jde zde o více než jen o nezbytnou infrastrukturu, která dává řád transakčním systémům, na nichž běží celý byznys. ERP může být zdrojem velkých úspor v důsledku nárůstu efektivity nakládání s podnikovými zdroji a dalších operativních zlepšení,“ dodává. (Některé společnosti, u nichž byla implementace ERP záležitostí, která nadělala více hluku než užitku, by možná nesouhlasily, ale to už je jiný příběh.)

Studie Aberdeen Group provedená na 579 malých a středních podnicích zjistila, že více než 70?% firem v této kategorii musí investice do ERP teprve podstoupit. Výzkum dále odhalil šest nejčastějších důvodů, proč firmy nasazení ERP odmítají (respondenti mohli označit i více odpovědí):

39 % – jsme příliš malá firma
34 % – dosud jsme se bez ERP obešli, obejdeme se i nadále
33 % – naše interní systémy nám dostačují
28 % – náklady na software a služby
21 % – dokážeme pracovat efektivně i bez ERP
10 % – informační systémy jsou příliš komplikované

Co by se v těchto společnostech muselo stát, aby reálně začaly uvažovat nad pořízením ERP? Podle výsledků téhož výzkumu by firmy přistupovaly k implementaci ERP ochotněji z následujících důvodů:

44 % – dostupnost nízkonákladového ERP řešení pro minimalizaci rizika
40 % – v případě explozivního rozvoje
29 % – růst společnosti za předpokládané hranice
27 % – regulatorní požadavky státu
19 % – katastrofa, která by prokázala nedostatečnost existujícího stavu

Všimli jste si, jaké odpovědi zde zcela chybějí? Respondenti se prakticky nezmiňují o funkcionalitě ERP softwaru ani o jeho dalších vlastnostech, které by mohly přinést lepší uživatelskou zkušenost a spolu s ní i efektivitu, než skýtají systémy, které aktuálně SMB podniky používají (nejčastěji tabulkové procesory a základní účetní software). Zdá se tedy, že je to právě nepříliš snadné používání, které se na dlouhá léta stalo prokletím pro ERP systémy – a v kombinaci s výše uvedenými důvody poměrně dobře vysvětluje nízkou ochotu sektoru SMB k investicím do ERP systémů.

Cindy Jutrasová na závěr poznamenává, že podniky často opomíjejí, že dnes již na trhu existují takové alternativy k tradičnímu nasazení ERP, které jsou šité na míru malým a středním firmám. Jde o nejrůznější řešení na bázi SaaS a cloudu, jež nabízejí model měsíčního nebo dokonce denního účtování, a zcela tak eliminují vysoké počáteční investice na implementaci a licence.


Úvodní foto: © S.John - Fotolia.com

Vyšlo v CIO Business World 6/2012
Časopis lze koupit se slevou 20 %

Komentáře