BI jako noviny na iPadu?

Hledání trendů a souvislostí mezi čísly je většinou zaměstnanců chápáno jako nudná, neatraktivní práce, a tudíž u nich nelze očekávat přílišnou iniciativu.

BI jako noviny na iPadu?


Není divu, že výrobci BI řešení záhy začali nabízet převod získaných výsledků do vizuální podoby grafů a tabulek – a ejhle, míra využívání a s ní i užitek plynoucí z BI se signifikantně zvýšily. Dalším logickým krokem je zobrazování výstupů na mobilních platformách.

Roambi je mobilní aplikace pro business intelligence, jež na iPadu kombinuje suchá data pocházející z BI s výpravností novinových článků. Cílem je odkrýt příběhy, které se za na první pohled strohými firemními daty skrývají. I seriózní byznys může být plný zajímavých událostí a historek, které při vhodném způsobu vyprávění berou dech – dobrá, tady trochu přeháníme, řekněme ale, že lépe zaujmou. Ať už půjde o specifické osobnostní charakteristiky jednotlivých CEO, které by se mohly srovnávat s psychologickými dramaty jihoamerických či tureckých telenovel, náhlé růsty a zejména propady prodejů, jež se mohou podobat thrillerům, nebo tvrdě konkurenční prostředí, které nebude mít daleko k akčním snímkům z Hollywoodu (v našem tuzemském prostředí pak ještě přichází v úvahu specifický žánr zákazníků a dodavatelů veřejné správy, které se bude pohybovat kdesi mezi špionážním thrillerem a velmi slabým béčkovým snímkem asijské provenience).

Roambi s těmito příběhy, které lze vyčíst z firemních dat za pomoci BI, pracuje tak, aby je bylo možné poutavě převyprávět na mobilních zařízeních typu iPad. „Kombinujeme analytiku s redakční činností, abychom dokázali vytvořit skutečně bohaté publikace,“ říká says Quinton Alsbury ze společnosti MeLLmo, která Roambi stvořila.

Mezi BI a podnikovým časopisem

Celý produkt sestává z klienta nazvaného Roambi Flow, který se stará o zobrazení obsahu na iPadu, a části Roambi Flow Publisher, což není nic jiného než specifický CMS. Roambi umožňuje společnostem obalit „suchá“ data pocházející z BI analýz doprovodnými ilustracemi, schématy či grafy, aby se stala stravitelnějšími, a doručit je na iPady konkrétních zaměstnanců v rozsahu, v jakém je potřebují. Ti si tyto materiály stáhnou a následně s nimi mohou pracovat i v off-line režimu. Z bezpečnostních důvodů je přístup k dokumentům chráněn heslem, navíc z nich zaměstnanci nemohou data kopírovat nebo je otevírat v jiných aplikacích. Dokument lze odeslat e-mailem, ale zobrazit ho může opět pouze zaměstnanec, který disponuje patřičným oprávněním.

Aplikace Roambi Flow by měla podle Quintona Alburyho přiblížit BI masovému používání. Rozdíl mezi jednotlivými způsoby distribuce informací uvádí na příkladu srovnání PDF plného tabulek a vydání novin The Wall Street Journal. „Přestože oboje přináší stejné informace, jejich forma se výrazně liší – The Wall Street Journal totiž nabízí konzistentní a významově bohatší pohled na věc,“ uzavírá Alsbury (a my jen dodáváme: na rozdíl od Washington Post či Mladé Fronty).

Pokud vás napadá otázka, kdo a jakým způsobem sestavuje stránky, které následně distribuují prostřednictvím Roambi Flow na iPady, vězte, že podobně jako u jakéhokoliv jiného CMS budete potřebovat trochu času a vůle k experimentům, abyste dokázali jednotlivé procesy vhodně nastavit. Klíčovým problémem bude najít lidské zdroje, které budou disponovat dostatečným pochopením BI k tomu, aby se dokázaly prokousat relevantními daty a vytáhnout z nich výstupy, jež následně poutavou formou okomentují a doplní k nim co nejnázornější grafické materiály. V první fázi tak mohou být těmito úkoly pověření firemní analytici a marketingoví odborníci, kteří jsou na práci s BI již zvyklí. Jako nevyřešený problém se zatím jeví to, zda budou mít na tuto činnost v rámci svých pracovních náplní dostatek času. Vize přiblížení BI co největšímu počtu uživatelů, jak ji prezentuje MeLLmo, by totiž rozhodně vyžadovala postupné zaškolení většího počtu tvůrců obsahu.


Úvodní foto: © Nmedia - Fotolia.com

Vyšlo v CIO Business World 2/2012
Časopis lze koupit se slevou 20 %

Komentáře