BI potřebuje byznys sponzora

V záplavě přednášejících na konferenci Teradata v kalifornském San Diegu rozhodně Michal Ventruba nezapadl – na jeho vizitce totiž stojí „Head of Business Intelligence“.

BI potřebuje byznys sponzora


V záplavě přednášejících na konferenci Teradata v kalifornském San Diegu rozhodně Michal Ventruba nezapadl – na jeho vizitce totiž stojí „Head of Business Intelligence“. Komerční banka, v níž působí, je celosvětově jednou z prvních organizací, která nejenže BI vyčlenila do samostatného oddělení, ale navíc jej striktně oddělila od IT a zařadila pod agendu CFO.

CIO BusinessWorld: Řídíte oddělení business intelligence v jedné z předních tuzemských bank s výbornými výsledky – získali jste dokonce ocenění Gartner Business Intelligence Excellence Award. Jak vůbec vzniklo samostatné BI oddělení nezávislé na IT? Byla to geneze, nebo plán?

Michal Ventruba: Jednalo se o postupný vývoj. Na počátku byl projekt vycházející z požadavků několika oddělení včetně korporátního bankovnictví, kde jsem tehdy působil, a vše běželo na základě klasické podpory z IT oddělení. Tehdejší finanční ředitel požadoval jedno místo, které bude garantovat konzistenci mezi zveřejňovanými a auditovanými reporty a informacemi, na jejichž zá­kladě řídí vlastní provoz banky.

To byl a dodnes je hlavní důvod pro vytvoření fungování samostatné BI jednotky – tedy ono udržení konzistence a návaznosti mezi interním řízením a externím reportingem. Na základě toho jsem dostal nabídku na pozici šéfa manažerského informačního systému a jako jednu z podmínek si stanovil, aby součástí byl i dohled nad datovým skladem, abychom zabránili vzniku několika paralelních řešení vedle sebe. A tak, v podstatě krátce po dokončení úvodní fáze, přešel celý projekt rovnou pod finance.

Na konferenci jste zmiňoval postupné převádění dalších pravomocí, například odpovědnosti za kvalitu dat. Znamená to, že onen proces osamostatnění BI a datového skladu trval delší dobu či ještě trvá?

Ano, je to postupná geneze. Poměrně dlouho bylo kupříkladu celé ETL na straně IT. Takže my jsme dělali analýzy a modely, ale vlastní programování a psaní skriptů probíhalo v IT. Po čase jsme ale společně s IT zjistili, že vše řeší malý specializovaný tým, který se věnoval prakticky výhradně práci pro nás, a nebylo možné jej sdílet – IT proto nakonec samo přišlo s návrhem, aby se ETL převedlo pod nás. Podobně přede dvěma lety jsme převedli z IT také Teradata DBA – i v tomto případě hrála roli skutečnost, že se jednalo o poměrně unikátní specializaci a využívali jsme ji prakticky jen my.

Chápeme-li to správně, váš vztah s IT funguje především v podobě nakupování infrastrukturních služeb na základě SLA. Uvažovali jste někdy o nákupu zvenčí – tedy nikoliv od vlastního IT oddělení?

Určitě nás to napadlo, nicméně realizace podobného nápadu není v našem prostředí jednoduchá. IT je pro nás dodavatelem, který nám garantuje základní infrastrukturu a sítě, nicméně vývoj si zajišťujeme sami. Na druhou stranu využíváme standardní nástroje a navzájem si nekonkurujeme, například ve vývoji aplikací, to je plně v jejich režii.

Kupříkladu když v korporátním bankovnictví přišli s požadavkem na integraci všech informací pro bankovního poradce na jedno místo, tak vlastní aplikaci vyvíjelo IT podle zadání byznysu a my jsme „pouze“ dodávali data z datového skladu a s IT doladili potřebné rozhraní pro čtení z něj. Obecně tedy platí, že provoz infrastruktury a aplikace jsou na straně IT a na nás je dodávání potřebných informací – případné požadavky na změny v oblasti IT služeb tak závisejí spíše na byznysu.

Přesto BI u vás tvoří jistý mezičlánek mezi IT a byznysem. Je to model, který by podle vás mohl fungovat i jinde, třeba i v jiných odvětvích?

Já myslím, že by se to tak mělo dělat. Jenže BI je stále ještě většinou chápáno jako součást IT. Zkusím uvést příklad. Přede dvěma lety jsem se poprvé sám zúčastnil BI konference Gartneru a jedním z jejích leitmotivů bylo „pět let se CIO ptáme na jejich priority a neustále nám odpovídají, že je třeba investovat do BI“.

Myslím, že je jasné, že když se pět let znovu a znovu mluví o potřebě investovat do BI, tak to znamená, že něco není v pořádku. Nakonec jsem zjistil, že ze zhruba osmdesáti účastníků jsme byli jen dva, kdo má fyzicky samostatný útvar BI a já byl jediný z oddělení postaveného mimo IT. Drtivá většina účastníků konference byli lidé z IT, kteří si stěžovali, že vlastně nevědí, co po nich byznys chce a kam strategicky míří. A v tom je jádro problému – pokud je BI řízeno z IT a nemá jasného byznys sponzora, tak se obávám, že to nemůže dobře fungovat.

Stačilo by tedy výrazněji CIO zapojit do řízení a strategického směřování podniku?

Možná ano. Je ale potřeba si uvědomit, že prioritou každého CIO, zejména v našem odvětví, je především udržet v provozu transakční systémy, pobočky a bankomaty. BI je z tohoto hlediska vlastně zbytné a nemá nejvyšší prioritu. Je to samostatná oblast zabývající se problé­mem, kde a jak využít informace, jak poskytnout kvalitní informace ve správný čas na správné místo a ideálně ve formátu, který odpovídá potřebám uživatele – a to je něco, co potřebuje CFO či finanční ředitel, aby byl schopen dobře řídit finanční rizika a správně při tom motivovat obchod. I proto je BI a řada dalších oblastí stále častěji alespoň částečně řízena právě financemi, marketingem či jinou částí „byznysu“.

Jak je to s inovací v oblasti BI? Vy jste ve své přednášce hovořil o tom, že pro každou iniciativu je třeba vytvořit obchodní model. Znamená to, že s iniciativou přichází výhradně strana byznysu, nebo i vaše vlastní oddělení? Vzpomínám, že jste uváděl příklad standardního datového modelu Teradata jako inspirace uživatelům pro některé funkce.

Iniciativa je skutečně především ze strany byznysu, my fungujeme v režimu reakcí na jejich požadavky. To je pochopitelně dáno i našimi možnostmi  musíme pak stanovit priority a pořadí. Na druhou stranu samotná práce na zlepšování BI – prostředí, komunikace s uživateli, pořadí a vyřizování požadavků – to vše jsou věci, které musíme řešit sami.

Uvažujete například o vzdělávání lidí z byznysu, aby měli představu, jaké možnosti datové modely nabízejí?

To určitě hodně pomáhá a snažíme se o to. Prakticky v každém útvaru naleznete takovou naši předsunutou jednotku v podobě hodně pokročilých uživatelů, kteří se velice zajímají o zpracování informací a jsou schopni najít s vámi společnou řeč a jasně formulovat své představy a požadavky.

Komentáře