Cloud computing: Revoluce outsourcingových služeb?

Podstata tradičního outsourcingu byla z pohledu zákazníka vždy hmotná a zahrnovala položky jako hardware, zaměstnance či síťovou infrastrukturu. S cloud computingem se situace mění.

Cloud computing: Revoluce outsourcingových služeb?


Podstata tradičního outsourcingu byla z pohledu zákazníka vždy hmotná a zahrnovala položky jako hardware, zaměstnance či síťovou infrastrukturu. S cloud computingem se situace mění. Jako klient zkrátka kupujete IT službu na míru. Vše ostatní pusťte z hlavy.

Když se to tak vezme, jsou služby cloudu perfektním řešením pro mnohé firmy. Díky nim se totiž mohou nezřídka vyhnout výrazným investicím do všeho, od hardwarové infrastruktury až po softwarové rozhraní pro komunikaci se zákazníky. Cloud computing zkrátka obnáší zásadní změnu ve způsobu poskytování IT služeb. Je rychlejší, lepší i levnější. A ačkoli spousta organizací stále řeší otázku bezpečnosti – neboť ne každá organizace s klidným svědomím svěří svá citlivá data do rukou třetí strany, tento trend získává pomalu, ale jistě na popularitě.

Těžko lze v současnosti predikovat úplný zánik klasického outsourcingu, analytici však předpokládají jeho pozvolný ústup. Je ovšem třeba počkat, než si na cloud computing plně zvyknou jak poskytovatelé, tak klienti. Prvně zmiňovaní musejí začít investovat do nových (cloud) typů služeb a zařadit je do svých nabídek, v opačném případě riskují, že jim ujede vlak. Druzí pak musejí překonat strach ze svěřování citlivých korporátních dat třetí straně, nejlépe pomocí kvalitních záruk, vhodných technických řešení a dobře ošetřených smluv.

Mezi společnosti nabízející služby cloudu patří hráči takového významu, jako jsou IBM, Infosys, CA Technologies nebo HP. Poskytovatelé, kteří nepřijdou s vlastními službami cloudu, se zkrátka musejí spojit s firmami, které tuto možnost ve svém portfoliu mají. Můžeme se tak dočkat poměrně zajímavých partnerství a eventuálních akvizic.

Cloud computing obnáší zajímavou příležitost především pro start-upy na poli outsourcingu, neboť je staví na stejnou startovní linii se zavedenými hráči. Renomovaní poskytovatelé outsourcingových služeb by naopak neměli dělat impulzivní změny, je třeba náležitě prozkoumat trh a společně se zaváděním služeb cloudu zachovávat i zavedené služby. Asi netřeba zmiňovat, že z trendu zavádění cloudu budou ve velkém těžit systémoví integrátoři. Mnout ruce si však mohou i CIO, kterým eventuální přechod od vlastních IT zdrojů usnadní racionalizaci a konsolidaci aplikací i souvisejících služeb. Je zkrátka téměř jisté, že budoucnost leží v cloudu. Otázkou tak zůstává jen to, kdy se vše naplno promítne v reálném světě byznysu. Vsadili bychom si na horizont pár let…


Vyšlo v CIO Business World 6/2011
Časopis lze koupit se slevou 20 %

Komentáře