CMIS: Nová éra ECM

Před více než dvěma lety se společnosti EMC, IBM a Microsoft společně dohodly na tvorbě Content Management Interoperability Services (CMIS) standardu pro oblast správy podnikového obsahu (ECM).

CMIS: Nová éra ECM


Postupně se k původní trojici firem přidaly ještě Oracle, SAP, OpenText a Alfresco Software. CMIS dnes řeší řadu problémů a požadavků zákazníků v oblasti správy obsahu.

Celosvětově se ECM řešení neustále vyvíjí - v prvopočátcích existovala pouze samostatná řešení pro správu dokumentů s omezenou funkcionalitou bez návaznosti na další systémy. Postupně, jak docházelo a dochází k integraci řešení s důrazem na interoperabilitu, se ECM řešení stává nedílnou součástí celé IT infrastruktury s návazností na nejdůležitější účetní, výrobní a další systémy. To má za následek postupné „prorůstání" ECM do všech oblastí firem, což s sebou samozřejmě přináší stále komplikovanější integraci do stávající IT infrastruktury. Díky novému standardu by mělo být samotné nasazení a včlenění mnohem snazší a rychlejší - což v důsledku znamená nižší náklady a vyšší procento úspěšnosti implementací

CMIS je technickou specifikací pro komunikaci s ECM úložištěm pomocí základní sady obecných webových služeb (web services). Jako komunikační protokol byl zvolen Simple Access Protocol (SOAP) nebo Representational State Transfer (REST/ATOM).

Mnoho společností v současné době využívá více než jedno ECM úložiště buď jako důsledek akvizic a následné konsolidace IT oddělení, nebo proto, že různé pobočky nadnárodních společností nasazují IT řešení odděleně. Některé firmy navíc požadují více než jeden ECM systém - například z důvodů mnoha oddělení, dodavatelů a zákazníků, kteří potřebují přístup k různým ECM úložištím, aby byla zajištěna požadovaná funkcionalita.

CMIS je proto navržen tak, aby bylo možné pracovat s již existujícími úložišti, na nichž je samotný obsah zpřístupněn zákazníkům pomocí volání obecných webových služeb. Cílem je:

  • oddělením služeb a obsahu umožnit spravovat samotný obsah a vyvíjet základní aplikaci zcela odděleně;
  • použít standard (CMIS) nezávislý na použité platformě a programovacím jazyku;
  • podporovat vývoj kompozitních aplikací.

Další velkou výhodou by měla být možnost vývoje aplikací nezávislých na ECM platformě.

Například, pokud dnes nějaká softwarová společnost vyvíjí nadstavbu nad ECM řešením v podobě aplikací, jako je podatelna či spisová služba, musí zvolit platformu ECM řešení, nad kterým software vyvine. Do budoucna, pokud se bude dodržovat standard CMIS, bude možné zaměnit ECM systémy od různých dodavatelů pro přístup k informacím (metadata, soubory).

CMIS umožní integraci obsahu z různých uložišť (splňujících tento standard). Například pomocí jednotného rozhraní bude možné přistupovat do uložiště IBM, EMC či Microsoftu se zajištěním základní funkcionality jako přidání, vyzvednutí, vrácení dokumentu, změnou přístupových práv nad dokumentem, nebo změnou metadat.

Další předností je možnost čtení nebo publikování obsahu (elektronických dokumentů, šablon, skenovaných dokumentů) bez potřeby speciálních konektorů na daná uložiště. Tím bude možné dokumenty velmi jednoduše napojit na řízení podnikových procesů (BPM) a pomocí workflow zajistit oběh dokumentu po firmě.

Snaha o standardizaci CMIS se v mnohém liší od dřívějších neúspěšných snah vytvoření standardu pro ECM řešení. Společnosti spolupodílející se na standardizaci se nyní soustředí na zajištění interoperability stávajících řešení oproti původním snahám, které byly mnohem obecnější a často končily na tom, že je nešlo jednoduše implementovat do existujících IS. Přesné definování webových služeb přináší možnost již zmiňované platformové nezávislosti a nezávislosti na programovacích jazycích (mnoho řešení je postavena pouze na Java nebo Microsoft technologii). V poslední řadě bylo a nadále je investováno značné úsilí i prostředky nejen do samotné specifikace, ale i do tvorby prototypů a jejich testování.

V současné době existuje hrubý návrh této specifikace. Ten je možné nalézt ve verzi s příklady mimo jiné na stránkách http://www-01.ibm.com/software/data/content-management/cm-interoperablity-services.html v sekci CMIS Specification. Podle dostupných informací by tento standard měl nyní procházet schvalovacím řízením a vydání oficiální verze je naplánováno na příští rok.

Pokud bude standard schválen, rozšíří se značně možnosti ECM řešení, nejen v oblasti technologické (snazší nasazení, mnoho nových nadstaveb), ale i z hlediska možnosti oslovení potenciálních zákazníků.

 

Autor je ECM IT konzultant ve společnosti IBM

 

Komentáře