ERP podporuje byznys i podnikání

Průzkum mezi zákazníky z oboru logistiky a dopravy společnostmi poukazuje na to, že více než polovina firem zůstala nedotčena oslabením poptávky.

ERP podporuje byznys i podnikání


Výsledky také ukazují, že ERP aplikace hrají důležitou roli při úspoře času, nákladů a podpoře kontinuity podnikání.

Téměř tři čtvrtiny respondentů využívají všechny možnosti vedení podnikové agendy, které jim ERP nabízí. Mezi nejvíce požadované funkce ERP v oblasti logistiky a dopravy patří číselníky partnerů a obchodních případů, fakturace, účetnictví, skladové hospodářství, mzdy, logistika, doprava, sledování vozidel přes GPS, plánování tras a vytěžování vozidel. Naopak mezi sporadicky využívané součásti patří CRM, workflow a BI.

Při hodnocení konkrétních úspor a přínosů, které z nasazení ERP řešení ve firmě plynou, se téměř 80 procent respondentů shodlo na tom, že se jedná především o zkrácení času na získání potřebných informací, snížení chybovosti a duplicity při zadávání dat, redukci nákladů na administrativu a větší přehled o aktuálním stavu a finanční situaci firmy. S přihlédnutím k potřebám dopravních firem se pak jednalo o lepší přehled o provozu a statistikách vozidel a dále také o zefektivnění personalistiky řidičů.

Obecně považují firmy z oblasti dopravy a logistiky úroveň podnikových informačních systémů ve své firmě za vyhovující. Tři čtvrtiny si myslí, že ERP splňují jejich požadavky a pomáhají jim podporovat podnikání.

Co se týče technologického rozvoje, patří mezi nejčastější plány do budoucna zvyšování výkonu společnosti a zrychlení reakce na aktuální požadavky trhu, snaha o větší propojení vozidel a řidičů s informačním systémem ve firmě, nebo například také zavedení elektronického oběhu dokumentů a jejich výměny s obchodními partnery. Také hardware, síťové vybavení a příslušenství považuje téměř třetina dotázaných za zastaralé a nevyhovující a uvažuje o postupné obměně.

Úplně všichni respondenti se pak shodli v otázce ekologicky odpovědnějšího podnikání. V souladu s posledními trendy v této oblasti firmy například recyklují suroviny, mají obalové hospodářství, snaží o co nejmenší plýtvání jakýmikoliv zdroji, používají méně energeticky náročné technologie, ekologicky likvidují odpad, využívají ekologická paliva, nebo upřednostňují úspornější motory. Průzkum provedla společnost J.K.R.

Komentáře