ERP v menších podnicích

Enterprise Resource Planning, tedy plánování podnikových zdrojů bývalo ještě před pár roky doménou velkých společností. Ovšem s nutností čelit konkurenčnímu tlaku i potřebám efektivního růstu se tyto systémy začaly během posledních let objevovat i v segmentu SMB.

ERP v menších podnicích


V současnosti jde stále o dynamicky rostoucí segment, v němž sice hodnota jednotlivé zakázky je zlomkem systémů nadnárodních korporací, nicméně v celkovém objemu vynakládaných prostředků jde o nezanedbatelnou částku. A navíc, pokles poptávky po ERP systémech pro SMB je i v době ekonomické recese relativně malý. I proto do tohoto segmentu zamířily se svou nabídkou společnosti, které „malými“ dříve pohrdaly.

Nutno říci, že samotný segment ERPů pro SMB prodělal značně rychlý přerod a i samotní uživatelé se na trhu velice rychle zorientovali. Dnes snad již na trhu nenajdeme firmu, která by se rozhodla implementovat „nějaký“ software bez předchozí analýzy, a mít ERP se dnes nestává výhodou, ale nutností. Pokud tedy firma ještě přechod na ERP zvažuje, současná ekonomická situace ji z hlediska nákladů na pořízení jenom nahrává. Vyjdeme-li z různých statistik, průzkumů i informací samotných firem, ERP nestály nikdy méně. Nejde o to, že by se kvalita systému zhoršila nebo byla nabídnuta „ořezaná“, téměř krabicová řešení, ale jedná se o hodnotu přidaných služeb, které implementátor poskytuje. Jde především o kvalitu a cenu samotné analýzy nasazení, následné servisní smlouvy i konzultace během následných let provozu systému. Nasazení systému je totiž pouze jedním z kroků jak zlepšit fungování firmy. Málo zákazníků si totiž uvědomuje, že výsledná efektivita systému není v rychlosti jeho nasazení, ale leží na lidech, kteří se systémem pracují.

Často totiž není řada uživatelů schopna celý systém efektivně využívat v důsledku nedostatečného proškolení, tak z důvodů špatných interních procesů získávaní potřebných dat. Současné ERP systémy pro segment malých a středních firem již také nabízejí případným zájemcům odzkoušená řešení pro řadu průmyslových odvětví a často i okrajových specializací. Neocitnete se tak při vhodném výběru produktu v roli pokusných králíků. Drtivá část systémů pro SMB je navíc implementována malými nebo středními softwarovými firmami, kdy ve vztahu zákazník a prodejce hraje roli i sociální dynamika typu malý-malému a převládá určitá nedůvěra k velkým softwarovým domům, které jsou vnímány jako onen příslovečný vlk, který se chce jenom nažrat. Ne vždy je však sázka na to, že malá firma bude rozumět mým „malým“ problémům, na místě. Důležité je se spíše přesvědčit, jak je společnost schopna reagovat a jak je připravena na příchod nových technologií, které jsou v současné době ve vývoji nebo budou vbrzku nasazeny. Je proto potěšitelné, že snad nikdo si nedovolil otálet s provázaností na datové schránky, opomíjet standard ISDOC, nabízí již naopak mobilní přístup nebo poskytnutí systému formou outsourcingu.

ERP  jako služba pro SMB?

Segment společností označovaných jako SMB se stal největším bojištěm na trhu ERP systémů. Proč? Jde o mnohem početnější skupinu než v případě velkých podniků a mnohem bonitnější, než jsou malé firmy. Tak se stává, že když zákazník z SMB hledá vhodný ERP systém, najde mezi nabídkami jak levná „krabicová“ řešení slibující odvětvově univerzální funkcionalitu, která však jen málokdy řeší něco více než účetnictví, tak i robustní ERP řešení, jehož široká funkcionalita a komplexnost často nenajde ve střední firmě využití a je spíše přítěží. Když si totiž podnik vybere systém, který je sice známý a populární, ale neodpovídá jeho velikosti a potřebám, může se stát, že vlastní obsluha a údržba bude pro společnost velmi nákladná a celkový užitek bude spíše negativní.

Řešením může být využívání ERP jako Software-as-a-Service (SaaS), kdy se zákazník vyhne počáteční nemalé investici za pořízení a implementaci systému a uspoří i na provozních nákladech, hardwaru, školení či lidských zdrojích. Platí jen měsíční paušál, který se pohybuje na úrovni jednotek procent celkových prvotních nákladů. To může být především v dnešních ekonomicky nestabilních podmínkách silným argumentem.

Výhodou je i skutečnost, že formou SaaS zákazník při nízkých nákladech dosáhne i na relativně velký systém. Když po čase firma vyroste, může jej snadno rozšiřovat nebo „překlopit“ k sobě. Přitom zůstanou zachována všechna historická data.

V případě konvenčního postupu, kdy podnik začne s malým systémem a postupně migruje na větší a robustnější systémy, nevyhne se značným nákladům, a to nejen v oblasti vlastního systému, ale i lidských zdrojů, které se musejí aktivně zapojovat při analýzách i správě systémů. Není lepší věnovat se své oblasti podnikání a záležitosti IT nechat na odbornících?

Otázkou zůstává, kdy si tento jednoduchý příklad spočítají i čeští zákazníci a lokální dodavatelé ERP systémů začnou SaaS masivněji nabízet.


Trendy v ERP pro SMB

Mohlo by se zdát, že oblast podnikových informačních systémů ERP z technologického hlediska stagnuje a s omezeným přísunem nových zákazníků se začíná omezovat pouze na pokrytí legislativy a evoluční rozvoj v mezích možností. Právě v tom je rozdíl mezi vůdčími dodavateli s jasnou a dlouhodobou vizí a zbytkem konkurentů. A přitom je v ERP stále řada výzev, na jejichž úspěšné vyřešení čekají mnozí zákazníci.

Tématem podzimu budou jistě pro řadu organizací elektronické faktury ISDOC, na jejichž zavedení spolupracovali přední dodavatelé ERP v Česku. Přínosy jsou zřejmé, jak rychle a masivně se novinka prosadí, zatím nelze předjímat.

S tím souvisí také možnosti, jaké ERP řešením nabízí systémy pro elektronický oběh a správu dokumentů uvnitř podniku. Papír v tomto ohledu patří jednoznačně minulosti, protože efektivitě elektronického dokumentu nemůže konkurovat. Tento trend ostatně potvrzují i datové schránky.

Naopak technologie Web 2.0 jsou zatím, minimálně v prostředí českých podniků, jen hudbou budoucnosti bez praktického dopadu a vábničkou na majetné zákazníky.

Na důležitosti naopak získávají oborově specifická rozšíření, jako jsou inteligentní skladové systémy pro obchodní firmy, projektové řízení pro zakázkově orientované společnosti, e-shopy napojené na data z ERP či CRM napojené na veškerou příchozí i odchozí komunikaci se zákazníky. Dodavatelé by měli své uživatele seznamovat nejen s krátkodobou, ale i středně- a dlouhodobou vizí rozvoje, aby měli zákazníci jistotu, že informační podpora jejich podnikání je a bude ve správných rukou.

Komentáře