ERP za 15 minut

Jednou z cest, jak mohou i středně velké či malé společnosti dosáhnout na moderní ERP či CRM systémy, je jejich pořízení formou placené služby – buď zcela komoditní koncept SaaS, nebo o něco individuálnější hosting.

ERP za 15 minut


Microsoft spolu se svými partnery začal v letošním roce nabízet na našem trhu svá řešení druhým ze zmíněných způsobů. Davida Frantíka, manažera divize podnikových řešení Microsoft Dynamics, a Petra Hampejse, produktového manažera divize podnikových řešení, jsme se proto ptali, co považují v této nově se rozvíjející oblasti za nejdůležitější.

 

Stále častěji se setkáváme s myšlenkou komoditního IT. To souvisí s otázkou, jaká je vlastně role IT a zda „na něm záleží". Budou si firmy v budoucnu kupovat standardní funkce či balíčky podnikových aplikací jako hostovanou službu?

D.F. Myslím, že dotaz má dvě roviny. Tou první je role IT jako nástroje, který, je-li v podniku správně nasazen, umožňuje, aby firma fungovala efektivněji a byla dělána správná rozhodnutí. Z tohoto hlediska tedy IT konkurenční výhodou být může. Druhou rovinou je hosting jako takový. To je oblast, ve které podnikáme konkrétní kroky a v současné době již v oblastech ERP a CRM nabízíme prostřednictvím našich partnerů hostovaná řešení.

 

Vnímáte nějakou jasnou hranici mezi hostingem a SaaS řešením? Je tam nějaký jasný předěl, nebo se tyto dva koncepty mohou prolínat?

P.H. Myšlenka nákupu samostatných komponent IS a jejich následného spojení přes webové služby je jistě lákavá, podíváte-li se ale na současné informační systémy, zjistíte, že jejich složitost a hloubka propojení je natolik velká, že jejich rozporcování na jednotlivé komponenty a následné opětovné skládání subsystémů, jako je účetnictví, finance, řízení výroby a dodavatelského řetězce, by bylo přeci jen velmi obtížné.

V případě hostovaných řešení na naší platformě je podstatné, že ať se jedná o instalaci u zákazníka, nebo o hostované řešení, vždy jde o tentýž produkt. Rozdíl je tak především v tom, jakým způsobem zákazník řešení používá a platí za něj. Produkty, jako je hostované CRM, nabízejí pochopitelně zákazníkovi možnosti drobných změn v podobě nového pole, nového formuláře, vztahů či sestavy, významná část je ale standardizována.

 

Když jste hovořili o úpravách na míru, napadá mne, nakolik lze očekávat, že se někteří z vašich partnerů pustí kupříkladu do nabízení hostovaných řešení pro určité vertikální trhy?

P.H. Hostovaná řešení jako taková jsme spustili teprve v letošním roce, první vertikální řešení, ale také řešení horizontální - například CRM podporující komunikaci prostřednictvím SMS kanálu - jsou připravována na počátek příštího roku. Obecně platí, že pokud některý z našich partnerů má již vertikální řešení vyvinuté, může jej nabídnout v hostované podobě.

 

U hostovaných řešení, či obecně u nákupu funkcí IS formou služby se nejčastěji uvádí jako hlavní výhody rychlost nasazení a flexibilita. Napadají vás některé další přednosti?

P.H. Rychlost je samozřejmě nejpodstatnější - vše lze takříkajíc zprovoznit během patnácti­ minut, bez nutnosti instalací a konfigurací serveru a mnoha dalších úkonů potřebných při vnitrofiremní instalaci. Další výhodou je pochopitelně odlišné rozložení financování a možnost snadného škálování počtu uživatelských licencí pro firmy, které podnikají ve vysoce sezónních oborech. Neboť pro hosting a nasazení u zákazníka používáme stejný produkt s jednotnou kódovou bází, je možné, aby zákazník v případě potřeby migroval hostované řešení na vnitrofiremní nasazení.

 

Microsoft ale před časem ústy Steva Ballmera oznámil, že „vlastní hostovaná ERP platforma je na cestě". Jak dlouhá ta cesta ještě bude?

P.H. Naše ERP aplikace mohou být hostovány již dnes prostřednictvím Dynamics partnerů. Hostované řešení poskytované Microsoftem se bude nejprve testovat na americkém trhu.

D.F. Prioritou a obchodní výhodou z pohledu Microsoftu obecně a v oblasti Microsft Dynamics zvlášť je nepřímý obchodní model, kdy je veškerý obchod realizován prostřednictvím našich partnerů, kteří dodávají systému při jeho implementaci jak unikátní procesní znalost daného oboru (vertikalizace), tak i záruku pro fungování v českých legislativních podmínkách (lokalizace).

 

S hostovaným řešením se stále častěji budou do vašeho hledáčku dostávat střední a malé firmy, které doposud používaly jen jednoduché účetní systémy a PIM aplikace. Jaké jsou podle vás klíčové výhody informačních systémů na kterých může dobře vedená malá či středně velká firma nejvíc získat?

D.F. Největších úspor lze obecně dosáhnout v zásobovací činnosti a řízení výroby, v lepší organizaci obchodních činností, vyšší efektivitě a snížení nákladů na podpůrné procesy (ekonomika, IT, HR) a zejména v pomyslném zastřešení, tedy v manažerských informacích a v business intelligence. U CRM se pak jedná o zvýšení efektivity­ práce se zákazníky, zpracování obchodních příležitostí, řízení kampaní a opět o dostupnost požadovaných informací pro manažerské rozhodování.

P.H. Jde o to, že vedení by vždy mělo mít nad firmou určitý přehled - a jakmile společnost dosáhne určité velikosti, je ERP systém pro udržení takového přehledu nezbytný.

 

Komentáře